148 miljoner i storsatsning på digitala hälsotjänster

Digitala hälsotjänster ska bli en del av framtidens vård för att klara en åldrande befolkning och förväntan på tillgänglighet.

iHubs Sweden 148 miljoner i storsatsning på digitala hälsotjänster

Bilden ovan: Magnus Bårdén och Jeanette Köster representerar DigitalWell Arena, ett initiativ för digitalisering av välfärdstjänster.

Nu flyttar Värmland fram positionerna när det gäller att utveckla framtidens hälsotjänster. Utvecklingen leds av Compare som samlar ett hundratal företag och organisationer inom den digitala sektorn. Målet är att skapa ett nationellt nav med möjligheter att utveckla och testa innovativa lösningar i verkliga miljöer.

Som iHubs Sweden kunde berätta redan i förra veckan väljer den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att göra en storsatsning på ambitionerna i Värmland. Tillsammans med medel från landstinget, regionen och andra aktörer innebär det en investering på 148 miljoner kronor under en tioårsperiod.

Det är helt nödvändigt att utveckla digitala lösningar för att vården ska klara framtidens behov.

– Vi siktar högt, säger Magnus Bårdén, vd på Compare. Vi ska erbjuda en unik innovations- och testmiljö för entreprenörer och innovatörer från hela landet, och vi hoppas också locka fler företag med spetskompetens att etablera sig i vår region.

Digitala hälsotjänster

Det var i hård konkurrens som Värmland tog hem Vinnova-satsningen på DigitalWell Arena, ett initiativ för digitalisering av välfärdstjänster inom ramen för Compare. Beskedet innebär ett stort kliv på vägen mot att göra det regionala initiativet till ett nationellt nav för främst utveckling av digitala hälsotjänster. Idén är att, med utgångspunkt i användarens behov, ta fram lösningar i samarbete med akademi, näringsliv och offentlig sektor – ett arbetssätt som gör det möjligt att testa nya innovationer direkt i verkliga miljöer.

– Det är helt nödvändigt att utveckla digitala lösningar som är säkra och kostnadseffektiva samtidigt som de ökar tillgängligheten, säger Jeanette Köster, som leder Compares arbete inom digital innovation. Det finns inte en chans att vården annars kan klara framtidens behov med en åldrande befolkning och ökade förväntningar på just tillgänglighet.

Hon gör jämförelsen med utvecklingen inom bankvärlden där det idag är självklart för många att själva utföra sina ärenden via nätet med mobilt bank-ID.

– Vi behöver ha visioner om en motsvarande utveckling vad gäller hälsotjänster, säger Jeanette Köster. I flera fall skulle vi som individer kunna göra mycket mer själva, men då måste vi underlätta för den enskilde att själv kunna både förebygga ohälsa och få stöd i olika typer av hälsofrågor.

Forskning vid universitet

Den värmländska satsningen omfattar även forskningen vid Karlstad universitet där en stor del av utvecklingen sker. Fyra institutioner är direkt delaktiga – Centrum för tjänsteforskning, Centrum för genusforskning och institutionerna för hälsovetenskaper respektive matematik och datavetenskap.

– Här finns väldigt mycket kunskap samlad, inte minst om digitala lösningar och tjänstedesign, säger Jeanette Köster. Därför känns det naturligt att vi leder utvecklingen för att kunna erbjuda viktiga samhällstjänster på ett mer jämlikt och resurseffektivt sätt.

Finansiering från Vinnova

Vinnova har till uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det sker främst genom bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Syftet är att långsiktigt bidra till uppbyggnaden av starka forsknings- och innovationsmiljöer. Innovationsmyndighetens uppdrag omfattar också att stimulera samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället och andra aktörer.

Det är medel från Vinnovas satsning Vinnväxt som nu tillfaller de digitala satsningarna i Värmland. Vinnväxt är ett initiativ där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där det finns förutsättningar att nå internationell framgång. Läs mer om Vinnväxt.

Tillsammans med 14 parter i Värmland

Bakom initiativet DigitalWell Arena står Compare, Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Karlstad El & Stadsnät, RISE Service Labs, MSB, Tieto, CGI, Nordic Medtest, Effect Management och Xmentor Management.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll