IoT Sverige

22 nya projekt inom sakernas internet får stöd

iHubs Sweden smarta 22 nya projekt inom sakernas internet får stöd

Smart snöröjning, Internet of Things i skolan, trygghetsboende och automatiskt larm vid fallolyckor är några projekt som beviljas medel genom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige.

Sammanlagt har 39,1 miljoner kronor beviljats till 22 nya IoT-projekt för att med hjälp av IoT skapa värde – inte minst kring hälsa, vård och omsorg samt samhällsbyggnad – för individer och för samhället i stort.

Nio förberedelseprojekt, sex prototypprojekt och sju genomförandeprojekt startar i januari 2021 för att bidra till ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

– Vi är mycket glada över att kunna bevilja medel till hela 22 projekt över hela landet – från Malmö i syd till Haparanda i norr – som alla kommer att bidra till att göra vardagen bättre och höja livskvaliteten för många människor. Flera projekt handlar till exempel om att skapa förutsättningar för att personer med olika vårdbehov kan öka sin självständighet genom egenvård eller vård i hemmet, samt att äldre ska kunna bo hemma längre på ett tryggt sätt. Många projekt syftar också till att nå miljömål genom att bidra till mer hållbara resvanor och effektivare resursutnyttjande, säger Jin Moen, programchef för IoT Sverige.

Utlysningen stängde 30 september 2020. Totalt inkom 40 behöriga ansökningar fördelat på 16 förberedandeprojekt, 11 prototyputvecklingsprojekt, 13 genomförandeprojekt. Tillsammans ansökte projekten om ca 62,8 miljoner kronor i bidrag från IoT Sverige.

Beslut om vilka projekt som beviljats stöd har formellt tagits och meddelats av Vinnova.

Läs mer om själva utlysningen och en förteckning över projekten.

envelope-o print twitter facebook linkedin