5G och virtual reality stärker framtidens hälsovård

Smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet och utveckling av välfärdsteknik går snabbt framåt. Det svenska bolaget Camanio Care satsar på både 5G och virtual reality.

iHubs Sweden Robotteknik 5G och virtual reality stärker framtidens hälsovård

Bilden ovan: Vy från Camanio Cares VR-miljö med tillsynsroboten Giraffen. Illustration: Camanio Care.

Vinnova har beslutat att stödja Camanio Cares vidareutveckling av uppkopplad välfärdsteknik med 5G inom ramen för EU-satsningen Eureka. För Camanio Care innebär det drygt 700 000 kronor under tre år.

– Vi är övertygade om att 5G kommer lyfta välfärdsteknik till en ny nivå genom att göra uppkopplade produkter och tjänster snabbare och smartare. Det kommer bidra till ökad tillgänglighet och kvalitet inom vård och omsorg. Vi är glada över att ingå i detta internationella projekt, samverka internationellt och få delfinansiering via Vinnova, säger Daniel Berlin, CTO på Camanio Care.

Camanio Care ingår även som en del i Vinnväxt-initiativet Robotdalens nätverk.

Satsning på virtual reality

Utöver utvecklingen av teknik för 5G är Camanio Care också aktuella med satsningar på virtual reality. Inför MVTe-mässan 22-23 januari lanserar Camanio Care en visningsmiljö i VR. Den virtuella miljön ska användas för att visa upp Camanio Cares framtidsvisioner för smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet.

Genom att använda VR-teknik blir det möjligt att visa upp lösningar i verklighetstrogna scenarios och förutom att visa befintliga tjänster går det också att visa visioner och tjänster under utveckling.

– För oss som jobbar med innovation är det viktigt att inte bara kunna visa upp vad vi redan kan erbjuda, utan också våra visioner för vad som är på gång. Genom VR-tekniken har vi fått ett verktyg som gör det möjligt att ta med oss det smarta hemmet med våra lösningar till en mässa eller andra träffpunkter. Det skapar helt nya möjligheter för att visa och förklara, som tidigare var omöjliga annat än med visningslägenheter, säger Daniel Berlin.

VR-miljö på mässa

VR-miljön kommer att visas upp för första gången på MVTe-mässan i Kista, som pågår 22-23 januari 2019. Där kommer besökarna erbjudas möjlighet att få en guidad rundtur av tillsynsroboten Giraffen som används för att frigöra värdefull tid för vårdpersonal med virtuella tillsynsbesök.

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care har huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett tiotal europeiska länder.

Fakta om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care har huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett tiotal europeiska länder.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll