Henrik Florén.

8 tips för innovation i ditt företag

Så kan ditt företag öka sin innovativa förmåga. Fiber Optic Valley har bett innovationsforskaren Henrik Florèn lista sina bästa råd.

iHubs Sweden Bredband och sensorteknologi 8 tips för innovation i ditt företag

Ser du nya möjligheter hela tiden, kanske inom ditt företag eller i din organisation men inte riktigt orkar göra något med dem? Innovationsforskaren Henrik Florén har lång erfarenhet av innovationsledning och affärsmodellsutveckling, så han har alla tips som du behöver för att din verksamhet ska bli mer innovativ.

1. Tänk strategiskt

Tänk strategiskt när ni beslutar om vad ni utvecklar och hur ni gör det. Utgå tex från hur er produktportfölj ser ut när ni prioriterar utvecklingsinsatser, och fundera över vad som skapar störst värde för er just nu, och vad som behöver göras på längre sikt.

2. Tänk nytt

Nytänkande bör belönas och uppmuntras, väv in det i er organisationskultur så kommer ni en bra bit framåt. Kom ihåg att misslyckande är viktiga steg mot framgång!

3. Testa enkelt och snabbt

Sträva efter att höja ribban i ”tänket” men sänk ribban för ”göret”. Våga testa nya idéer, men sträva efter att göra det på ett enkelt och snabbt sätt utan krav på att hitta den bästa lösningen direkt.

4. Ifrågasätt strukturerna

Ifrågasätt befintliga strukturer, processer, och sätt att tänka. När ni börjar experimentera med lösningar kommer ni lära er viktiga saker som driver utvecklingen framåt – tänk normkritiskt!

5. Ny teknik och nya marknader ger möjligheter

Våga utforska möjligheterna med nya teknologier och marknader. Där finns ofta stor potential till nya affärer.

6. Lyssna på fler

Lyssna inte bara på era befintliga kunder eftersom det kommer att leda till mer av samma sak, snarare än utveckling av morgondagens produkter och tjänster.

7. Tänk mångfald

Sträva efter en mångfald av perspektiv. Hur innovativa är ni om alla medarbetare kommer från samma ort, har samma ålder/kön och liknande intressen?

8. Samarbeta

Inget företag är en ö, vilket gör att samverkan med andra är en framgångsfaktor.

Tipsen har tidigare publicerats på Fiber Optic Valleys hemsida. Fiber Optic Valley är av innovationsmyndigheten Vinnova utsedd till Vinnväxt-vinnare.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll