94 miljoner satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige

Växtzon innebär att små och medelstora nyskapande företag i östra Mellansverige får möjlighet att växa snabbare och stärka sin digitala och globala konkurrenskraft.

iHubs Sweden 94 miljoner satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige

Bilden överst: Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Innovativa bolag i östra Mellansverige som har hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Satsningen görs av elva företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Karlskoga, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som nu startar ett nytt samarbete finansieras med 94 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och de fem regionerna.

Växtzon innebär att små och medelstora nyskapande företag i östra Mellansverige kan få möjlighet att växa snabbare och satsa på att stärka sin digitala och globala konkurrenskraft.

– Vi har sedan tidigare identifierat fyra primära tillväxthinder hos företagen i östra Mellansverige, det vill säga kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, internationalisering och hållbarhet. Vi elva aktörer i fem län kommer att arbeta nära tillsammans för att få fler scaleups i regionen, som ökar sin omsättning och stärker positionen globalt, säger Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Samarbete för utveckling

En viktig del i satsningen är att samarbeta med närliggande universitetsmiljöer och stora internationella företag där affärsmöjligheter och kunskapsutbyten kan vara avgörande för företagens snabba utveckling.

Vinnväxt-initiativet Automation Region är exempel på en sådan partner till Växtzon.

– Som kluster bestående av företag inom industrin ser vi att samverkan är otroligt viktigt för att gemensamt ta oss an utmaningar och möjligheter inom olika områden, säger Catarina Berglund, processledare för Automation Region.

– För teknikutveckling kan relationer med innovativa acceleratorbolag ge stora fördelar. Därför är vi inom Automation Region tacksamma för partnerskapet med Växtzon, fortsätter hon.

Förnyad finansiering

Växtzon II finansieras med 47 miljoner kronor av Tillväxtverket och motsvarande belopp finansieras av de fem regionerna och aktörerna i projektet. Samarbetet är ett nästa steg efter samverkansprojektet Växtzon som pågick under en treårsperiod och avslutades i mars. Nu har aktörerna fått förnyad finansiering för ett fortsatt och utökat samarbete som ska stärka regionernas tillväxtföretag ytterligare.

Ambitionen är också att skapa en storregional samverkansplattform för tillväxt som sammanför kommunala, regionala och nationella aktörer för att kostnadseffektivt lösa samhällsutmaningar.

Bakom projektet står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige:Alfred Nobel Science Park,Create Business Incubator,Munktell Science Park,LEAD,Vreta Kluster,Norrköping Science Park,Science Park Mjärdevi,Strängnäs Business Park,Uppsala Innovation Centre,Västerås Science ParkochInkubera. Projektet kommer att pågå till maj 2021.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll