Per Levén och John Lindström nämner gruvbolagen som ett exempel på hur automation och digitalisering skapar nya värdekedjor. Bilden visar ett kontrollrum från Boliden. Foto: Thomas Westermark

Agenda för gruvindustrin betonar samverkan

Samverkan, hållbarhet och digitalisering är viktiga punkter i den nylanserade strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri.

iHubs Sweden Industriell IT Agenda för gruvindustrin betonar samverkan

Bilden ovan: Automation och digitalisering skapar nya värdekedjor inom gruvindustrin. Bilden visar ett kontrollrum från Boliden. Foto: Thomas Westermark

Vart tredje år uppdaterar strategisk innovationsprogrammet STRIM sin strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri. Agendan släpptes nyligen på Bergforsk- och STRIMdagarna. Den uppdateras vart tredje år, och den nu lanserade är den tredje i ordningen. Agendan syftar till att lyfta fram forsknings- och innovationsbehoven för svensk mineral- och gruvindustri, metallutvinnande industri samt utrustningsleverantörer.

I agendan betonas den samverkan som sker inom det svenska gruvklustret mellan gruvbolag, industrier som förser gruvindustrin med teknik samt företag som använder mineral från gruvorna. Under senare tid har även stora IT- och telekombolag blivit en del av gruvklustret. Agendan lyfter också fram universiteten, institut och andra samhällsorganisationer som viktiga delar av detta kluster.

Agendan påpekar att ”det långvariga och framgångsrika samarbetet … har bidragit till att göra Sverige till en av världens teknologiskt ledande industrinationer”.

Fem trender

För att innovationer ska kunna skapas inom denna industri har fem trender särskilt stor betydelse, betonar agendan.

  1. Ökad digitalisering som innebär utmaningar runt arbetssätt, ägarskap av data, systemintegration och datasäkerhet.
  2. Elektrifiering som minskar användandet av fossila bränslen.
  3. Övergången från produkt till avancerade tjänster innebär att företag säljer ”funktion” eller ”resultat” till kunderna istället för tekniken eller produkterna i sig.
  4. Fokus på öppen innovation ger större möjligheter att använda teknik utvecklat för andra branscher.
  5. Cirkulär ekonomi som minimerar påverkan på miljön kan genomföras i och med en större samverkan mellan alla aktörer.

Läs hela agendan Strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri.

Fakta om agendan

Uppdateringen av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri genomfördes av Svemin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri (SIP STRIM) med bidrag från och i samverkan med alla partnerorganisationer. SIP STRIM är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.

envelope-o print twitter facebook linkedin