Per Frankelius och Charlotte Norrman.

Agtech 2030 bidrar till lantbrukets innovationskraft

Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

iHubs Sweden Bioekonomi Agtech 2030 bidrar till lantbrukets innovationskraft

Vid en online lunchklubb i september 2020 berättade Charlotte Norrman och Per Frankelius om Agtech 2030 och de utmaningar som lantbruket står inför.

Den 9 september deltog Charlotte Norrman och Per Frankelius på Lunchklubben och presenterade det senaste från Agtech 2030, en Vinnväxtmiljö finansierad av bland annat Vinnova.

Utmaningar som Agtech 2030 tar tag i är bland annat minskande jordbruksmark i Sverige, torka och extremväder, invasiva arter, befolkningsökning, fossiloberoende och internationell konkurrens. För att möta dessa utmaningar bidrar Agtech 2030 med affärsutveckling, teknikutveckling, ökad kompetens och ny agtechkunskap.

– Det vi gör är att inte bara utveckla nya innovationer och teknik utan även kommersialisera det och göra affärer av det, säger Charlotte Norrman i filmen.

Se på Youtube: Per Frankelius och Charlotte Norrman berättar om Agtech 2030.

Lunchklubben är en mötesplats för näringsliv och samhälle med fokus på aktuell forskning som arrangeras i samverkan mellan Linköpings universitet, Linköpings Science Park och Region Östergötland. Under seminariet visades för första gången en presentationsfilm för Agtech 2030. Filmen går nu att se på Vreta Klusters Youtube-kanal.

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är initiativets värdorganisation.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer.

Bilden ovan: Per Frankelius och Charlotte Norrman berättar om Agtech 2030.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll