Algoryx Stimulations

AI Sweden listar Sveriges främsta AI-startups

iHubs Sweden AI Sweden listar Sveriges främsta AI-startups

Bilden ovan: Algoryx Simulations är ett av bolagen som listas bland Sveriges främst AI-startups. Grundarna av Algoryx Simulations är Martin Servin, Claude Lacoursière, Kenneth Bodin och Anders Backman. Foto: Johanna Liljedahl.

ALStartups har en viktig roll för att skapa innovation och tillväxt, särskilt inom AI. Därför lanserar AI Sweden, Ignite Sweden och RISE det första kuraterade landskapet av svenska AI-startups någonsin. 89 svenska startups har valts ut på kriterier som deras användning av AI, skalbarhet, tillgång till och användning av data och AI-kompetens hos deras personal.

Kartläggningen av AI-startups är en del av ett pågående europeiskt initiativ för att skapa ett landskap med AI-startups i varje land. Inom ramen för det svensk-tyska innovationspartnerskapet kommer Sverige efter Tyskland att vara det andra landet som tillhandahåller ett samlat landskap av sina nationella AI-startups.

”Detta initiativ skapar broar mellan europeiska länder, förbättrar Europas möjligheter att vara innovativa, skapa värde för medborgarna och konkurrera globalt. I själva verket är startups en nationell resurs som kan vara verktyg för hela samhället för den digitala omvandlingen, säger Marie Wall, startexpert vid ministeriet för företag och innovation. ”

envelope-o print twitter facebook linkedin