Anders Brolin, Stora Enso.

Anders Brolin ny styrelseordförande i Paper Province

iHubs Sweden Bioekonomi Anders Brolin ny styrelseordförande i Paper Province

Under Paper Province årsstämma valdes Anders Brolin från Stora Enso, in som ny ordförande i styrelsen efter avgående Ola Brundin, AFRY.

Anders Brolin är Director, Group Innovation and R&D på Stora Enso med huvudsakligt fokus på koncernens forskningsrelationer i Sverige.

Den stora utmaningen och möjligheten framöver för såväl Paper Province som skogsindustrin nationellt och internationellt menar Anders Brolin är att positionera sig ytterligare.

– Skogen är en möjliggörare i omställningen till den cirkulära bioekonomin, men det är inte överallt det uppfattas så. Alla i branschen måste jobba för att den synen ska tydliggöras ännu mer än idag, säger Anders Brolin till Paper Privince hemsida.

Utöver Anders Brolin valdes även Martin Lundqvist från Cellcomb in som ny medlem i styrelsen på stämman den 27 maj.

Foto ovan: Anders Brolin blir ny styrelseordförande för Paper Province. Foto: Stora Enso.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stora Enso pappers- och massaindustri.

Fokus på säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin

Bioekonomi

Paper Province berättar i ett flertal artiklar på sin hemsida om vikten av säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin. Innovationshubben Paper Province koordinerar ett säkerhetsnätverk för sex företag inom just pappers-massaindustrin. Syftet är öka individers och organisationers säkerhetsmedvetenhet där både fysisk säkerhet och mentalt välmående ingår. Medverkande företag är Stora Enso Skoghalls bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, […]

Publicerad: 11 maj, 2021