App hjälper unga förstå BUP-utredning

Vinnväxt-initiativen i Sverige står tillsammans för ett flertal styrkeområden som utvecklar Sverige i internationell konkurrens. DigitalWell Arena stor för användardriven innovation av digitala välfärdstjänster.

iHubs Sweden App hjälper unga förstå BUP-utredning

2018 blev Compare och Värmland vinnare i Vinnväxt-tävlingen för initiativet DigitalWell Arena. En 10-årig finansiering beviljad av Vinnova i syfte att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster.

Initiativet har redan börjat leverera flera nyheter. Ett är appen Min utredning som ska hjälpa barn och ungdomar under utredning för exempelvis ADHD eller Aspergers Syndrom. Appen har utvecklats av IUS innovation tillsammans med Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) Västmanland.

Appen Min utredning lägger fokus på att göra utredningsprocessen tydligare för barn, något som annars kan vara svårt att greppa, för de som ska gå igenom den.

Bygger på spel

Appen har många spelinfluenser som tar sig uttryck i till exempel sättet som barnet skapar sin egen avatar; där barnet får välja vilket hår, ansikte och kläder som avataren ska ha. Att själv få utforma sin karaktär är inte bara menat som en lustfylld del i spelet utan tillåter användaren att relatera till sin karaktär och dess resa. Avataren vandrar längs med stigen och visar var i processen barnet befinner sig just nu. Genom att klicka på en etapp som syns längs stigen får barnet upp detaljerad information i form av bild, text och röst.

Även helheten med spelets utseende och ljudbild är inspirerat av spel. Samtidigt var det viktigt att fokusera på att appen i första hand inte skulle bli ett spel utan förmedla sitt syfte och hålla sig inom sin budget.

Mer om DigitalWell Arena

DigitalWell Arena utvecklar digitala lösningar som ökar människors egen förmåga att leva ett hälsosammare liv. Detta görs tillsammans med offentlig sektor, akademin, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv.

Vinnovas motivering för DigitalWell Arena

DigitalWell Arena har ambitionen att etablera Värmland som en region där initiativet utgör ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av digitala välfärdstjänster. Genom individanpassade, kostnadseffektiva och tillgängliga lösningar skapas hälsa för alla. Satsningen ligger väl i linje med regionens strategi för smart specialisering. Området är av stor betydelse för regionens ekonomi, dess fortsatta utveckling och tillväxt är avgörande för regionens framtida attraktivitet och konkurrensförmåga.

Bakom ansökan finns ett starkt regionalt ledarskap och förankring hos samtliga delar av triple helix vilket ger trovärdighet till ett starkt ägarskap i regionen också efter att Vinnväxtfinansieringen avslutas.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll