Nytt projekt ska hjälpa personer med autism att hantera stressfulla situationer.

Artificiell intelligens ger personer med autism stöd

Artificiell intelligens i ett digitalt hjälpmedel ska ge personer med autism hjälp att klara situationer som kan upplevas som stressande.

iHubs Sweden Artificiell intelligens ger personer med autism stöd

Bilden ovan: Nytt projekt ska hjälpa personer med autism att hantera stressfulla situationer. Från vänster Tobias Tovedal, Alexandra Björnham och Paul Alvarado Mendoza.

Personer med autism kan ofta uppleva att nya situationer är stressande och ångestframkallande. Nu ska ett mixed reality-hjälpmedel utvecklas som med artificiell intelligens analyserar hur användaren hanterar den simulerade situationen. Detta förändrar simuleringen i realtid i syfte att utmana användaren och anpassa upplevelsen individuellt.

Projektet är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor i Umeå samt Umeå universitet som får stöd från Vinnova för att utveckla det innovativa digitala hjälpmedlet för personer med autism.

Autism i innovativt projekt

– När autistiska personer kan förbereda sig inför nya upplevelser i en trygg miljö skapar det en vardag med färre begränsningar och större självständighet och frihet för individen. Med hjälp av den nya teknikens möjligheter och de kunskapsresurser som finns i Umeå har vi samlat ett multikompetent team som kan ta sig an denna utmaning, kommenterar Alexandra Björnham, projektledare, Tensaii.

– Det är fantastiskt roligt att vi har lyckats få ihop ett så innovativt projekt med en så stark projektgrupp som denna! Min förhoppning är att fler ska få upp ögonen för de möjligheter som finns att samverka med Umeå universitet för att bedriva utvecklingsprojekt, och möjligheterna till att få dessa finansierade av Vinnova, säger Tobias Tovedal, projektkoordinator hos Vinnväxt-initiativet Process IT Innovations, Umeå universitet.

– Tensaii är ett värderingsdrivet företag som jobbar med impact tech mot de globala målen. Vi designar med människan i centrum och använder teknik som möjliggörare för en hållbar framtid på ett ännu mer effektivt sätt, tillägger Paul Alvarado Mendoza, UX lead, Tensaii.

Får stöd av Vinnova

Projektet startar i april 2019 och löper till sommaren 2020 då hjälpmedlet kommer visas upp på en mässa som anordnas av Vinnova. Projektet har en budget på 4,7 miljoner kronor där Vinnova står för 2,7 miljoner och resterande 2 miljoner medfinansieras av projektets parter.

Projektgruppen består av personer från Tensaii, Habiliteringscentrum, Särskolan i Umeå, Viva Resurs, Process IT Innovations samt forskare inom AI och pedagogik från Umeå universitet.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Kontrollrum för automation. Foto_ Epiroc.

Epiroc etablerar innovationscenter i Luleå

Industriell IT

Epiroc etablerar sitt nästa regionala teknologi- och innovationscenter för digitalisering, elektrifiering och automation i Luleå. Det nordiska innovationscentret är det första av sitt slag i Europa och ska verka för att utveckla kompetens och driva på utvecklingen inom digitalisering, elektrifiering och automation i gruv- och bergbrytningsbranschen. Epiroc har tidigare etablerat liknande regionala center i Australien, […]

Publicerad: 25 februari, 2021