The Swarm video

Artificiell intelligens kan rädda hela bisamhällen

The Swarm är ett forskningscentrum för framtidens jord- och skogsbruk med fokus på att förbättra markanvändningen för bin och andra pollinerare med hjälp av AI.

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Artificiell intelligens kan rädda hela bisamhällen

Foto ovan: Ur video som The Swarm publicerat.

Björn Lagermans BeeScanning har gjort internationell succé som en revolutionerande AI-teknik för att rädda bin. Nu vidareutvecklas kunskaper och teknik från BeeScanning till The Swarm – ett forskningscentrum för framtidens jord- och skogsbruk med fokus på att förbättra markanvändningen för bin och andra pollinerare med hjälp av AI (Artificiell Intelligens).

BeesCanning har fått stor uppmärksamhet under senare år och bland annat fått stöd av Vinnväxtinitiativet Visual Sweden och Vinnova.

Projektet The Swarm startar med en crowdfunding-kampanj på Kickstarter för att finansiera utvecklingen av ett forskningscenter som ska samarbeta med Örebro universitets AI-forskning. Grundplåten ska göra det möjligt att rekrytera en grupp av ledande experter inom AI, IT-system, jord- och skogsbruk, insektsodling och biodling förstås.

The Swarm är ett forskningscentrum för framtidens jord- och skogsbruk med fokus på att förbättra markanvändningen för bin och andra pollinerare med hjälp av AI.

– Det dör 25 miljoner bisamhällen varje år. En viktig orsak är det moderna jord- och skogsbruket som skapar öknar. Bruna, gröna eller gula öknar av monokulturer där inga insekter, inga fåglar, inga smådjur kan leva, förklarar Björn Lagerman.

Industrijordbruken innebär att många stressfaktorer sammanfaller, näringsbrist på grund av ensartat pollen, brist på bostäder, kemisk behandling av jord, grödor och pesticider förorenar vatten och pollen, förebyggande medicinering av bin skapar resistens hos parasiter, bakterier och virus. Transporter för pollinering i monokulturer, spridning av sjukdomar mellan bisamhällen, främmande humlor som beblandar sig med lokala arter. Parasiten varroa och medföljande virus tippar vågen och leder till katastrofala förluster.

Breddar användningen för att skapa friska landskap

– Vi har tagit fram BeeScanning som är en revolutionerande AI-teknik för att rädda bin. Nu vill vi starta ett forskningscenter för att bredda användningen av teknologin och använda AI för att skapa friska landskap för bin och andra pollinatörer, fortsätter Björn Lagerman.

BeeScanning har finansierats av Europeiska Innovationsprogrammet, Jordbruksverket och Vinnova. BeeScanning har byggt världens största databas med bilder av bin som biodlare över hela världen tar med BeeScannings app. Appen används globalt och är gratis för att diagnosticera kvalsterparasiten varroa. Under 2020 har appen hittat ca 200 000 varroa och räddat tusentals bisamhällen. De största marknaderna är Sverige, USA och Tyskland.

BeeScannings analyser går blixtsnabbt och ger användarna resultat direkt. Allt görs helt molnbaserat, analyserna och lagring av bilder och resultat. Resultaten används för att hjälpa enskilda odlare men även för forskningen att hitta områden med friska bin för avel. Systemet är själförstärkande så att den växande databasen kan användas för att förstärka AI-systemet både när det gäller förbättrad prestanda men även för att analysera nya typer av objekt.

Se filmen från The Swarm

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Visualisering på skärm

Visual Sweden ska visualisera projekt i stort nationellt innovationsprogram

Visualisering och bildanalys

Visual Sweden får 1,4 miljoner kronor för att visualisera projekt inom strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Mängden information ökar snabbt samtidigt som kraven på koordinering och samarbete aldrig varit större. Detta för att undvika dubbelarbete och faktiskt använda de resultat som kommer fram i större skala. För att det ska bli verklighet behövs nya typer […]

Publicerad: 18 januari, 2021
Microsoft HoloLens 2

Visualiseringsteknik ger innovativa lösningar

Visualisering och bildanalys

Inom projektet Visual LIFT har fem olika labb byggts upp i östra Mellansverige med effektiv visualiseringsteknik för små och medelstora företag. Det är Vinnväxtmiljön Visual Sweden som på sin hemsida berättar om utvecklingen av visualiseringsteknik. Inom projektet Visual LIFT kan industriföretagen testa hur olika visualiseringstekniker för produkter, produktionssystem och data kan hjälpa till en bättre […]

Publicerad: 23 april, 2021