Återvinning i Afrika ny marknad för svenska bolag

Grön tillväxt, återvinning och hållbart klimat blir allt mer intressant i Östafrika. Svenska bolag hittar nya marknader efter affärsresa.

iHubs Sweden Bioekonomi Återvinning i Afrika ny marknad för svenska bolag

Gävleborgsföretagen Borins och Proxytech deltog i Africa Green Growth Forum i Kigali, Rwanda den 26–30 november. En konferens som sammanförde investerare och beslutsfattare från hela kontinenten för utbyte av erfarenheter i grön tillväxt och hållbart klimat.

Deltagandet gjordes med stöd av Fiber Optic Valley och RISE inom projektet ICT Meta Cluster. Ett projekt som erbjudit 400 ICT företag i Estland, Lettland och Sverige att ta första steget till nya marknader utanför EU. Borins AB kom hem med konkreta förfrågningar på återvinningskoncept.

– Vi har några allmänna kontakter att följa upp, men även två stycken där vi har konkreta frågeställningar att återkoppla på. Dessa handlar om att ge förslag på lösningar på hur en modern återvinning i anslutning till soptippen skulle kunna se ut. En av dessa kontakter är eventuellt intresserad av ett samarbete på längre sikt om det faller väl ut medan den andra kontakten är mera intresserad av ett rent köp av produkterna, säger Birgitta Borin, personal- och ekonomiansvarig på Borins.

Borins tyckte att forumet hade ett bra upplägg med en variation av talare och diskussioner vilket gjorde det lätt att vara fokuserade. Förutom att Gävleborgsföretaget deltog på forumet och hade möten med olika företag så besöktes olika återvinningsindustrier som var intressant och de såg även potential för deras produkter på flera delar av dessa verksamheter. Resan öppnade upp affärsmöjligheter för Borins och Birgitta Borin är nöjd med besöket.

– Resan har bland annat lett till att vi har fått upp ögonen för att det även kan finnas en marknad för våra produkter på andra marknader än de vi redan finns på. Naturligtvis är Rwanda och resten av Östafrika mycket intressant med den tillväxt som förväntas där och med det intresse som verkar finnas för återvinnig samt ny teknik, säger Birgitta Borin.

I samband med konferensen så samverkade RISE och Fiber Optic Valley med Make Trade – Sweden On the Go, för att göra marknadsanalys och planerade in affärsmöten för deltagande företag. Och förutom Gävleborgsföretagen deltog företaget Tellux från Uppsala. Med på resan var även Benny Hallberg, specialist inom Operativa lösningar inom Återvinning och Miljö från Stena Recycling.

– Det blev en mycket intensiv vecka och Africa Green Growth Forum var en fantastisk upplevelse med cirka 1 000 besökare. Extra roligt var det när miljöministern i Rwanda hälsade speciellt välkommen till deltagarna från USA, Sverige och Australien. Parallellt med forumet var det en mässa med utställare som fokuserade på miljö och återvinning som var ett intressant komplement till forumet, säger Benny Hallberg.

Fiber Optic Valleys chef Torbjörn Jonsson poängterar att projektet ICT Meta Cluster som möjliggjort resan har gett resultat.

– Vi har uppnått målet med framgångsrika försäljningar, men det finns flera försäljningar som inte är klara ännu som kommer bli det efter projektets slut. Vi ser fram emot att jobba med dessa samarbetspartners i framtiden för att stötta små och medelstora företag, säger Torbjörn Jonsson.

Fiber Optic Valley utsågs till VINNVÄXT-vinnare 2004 av statliga VINNOVA och utgör idag en samordnande kraft för den kompetens och de forskningsresurser som grundlagts i regionen sedan decennier tillbaka.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll