Siduri Poli talar om sharing is caring när hon föreläserhos Paper Province i Karlstad.

Sharing is caring – dela idéer tillsammans

Att ta med de unga och låta fler dela med sig av sina erfarenheter är nyckeln till förändring, säger Siduri Poli, ung entreprenör som utsetts till Årets supertalang och till en av framtidens mäktigaste.

iHubs Sweden Bioekonomi Sharing is caring – dela idéer tillsammans

Miljöer som ingår i Vinnovas Vinnväxtprogram visar på betydelsen av samverkan och hur regional utveckling kan accelerera när olika aktörer arbetar tillsammans inom innovationssystem.

Följ iHubs Sweden på Facebook

Följ iHubs Sweden på Twitter

Följ iHubs Sweden på Linkedin 

Att samverkan ger stor effekt var också något som framtidsspanaren och entreprenören Siduri Poli lyfte fram när hon föreläste på skogsindustrins branschkväll Papermakers Night i Karlstad, ett arrangemang av Vinnväxtinitiativet Paper Province.

Ta intryck av de som är unga, dela idéer med varandra (sharing is caring), testa tillsammans och satsa på användarnas upplevelser. Det var insikter som Siduri Poli, utsedd av Veckans affärer till en av årets supertalanger och Framtidens Mäktigaste av TCO, betonade under sin föreläsning.

Siduri Poli driver en av Sveriges största entreprenörshubbar – Changers Hub – ett innovationshus i Alby i Stockholm med tusen medlemmar mellan 16 och 25 år.

Siduri Poli och Victoria Escobar berättar om Changers Hub i en film av UR

Siduri Poli är själv uppväxt i förorten Norsborg där det fanns ont om vuxna förebilder och naturliga nätverk.

– Jag vill ge unga i ytterstadsområden de bästa förutsättningarna att kunna förverkliga sina idéer och göra bra vägval i livet.

Fem viktiga insikter

Varje idé som inte förverkligas är en förlust menar hon.

– Det finns så många idéer, idéer som skulle kunna få all plast att försvinna ur haven eller isbergen att sluta smälta. Men de förverkligas inte.

Siduri Poli går igenom fem insikter som hon lärt sig på sin egen resa, hur man kan ta hjälp av internet för att genomdriva förändringar.

Här är en kort sammanfattning av hennes föreläsning:

Sharing is caring

Sharing is caring är det första hon tar upp.

– Vi äääälskar att dela med oss, säger hon.

Det är delandet som är själva kärnan med internet, menar Siduri. Flera miljarder människor finns där ute på nätet varje dag och alla är bra på någonting.

– Vi sitter på så mycket kompetens. Alla har kunskaper som inte valideras. Vi kan lära oss av varandra. Vi kan ta hjälp av internet för att skapa organisationer som samarbetar, för att få perspektiv och få fram de bästa idéerna. Vi har alla olika erfarenheter, kunskaper och energier – så bjud in!

Låt fler vara med och testa

Nästa insikt Siduri pratar om är Testa (fasiken) allt:

– Få era kunder att vara med i ett tidigt skede, helst innan ni lanserat er produkt. Det är ett bra sätt att få input och feedback. Det är något vi gör mycket i Changers Hub. Vi har kurser, utbildningar och idécoachning och testar med hjälp av våra medlemmar.

Förstå användarens upplevelser

Siduris tredje insikt handlar om att ha förståelse för användaren – (User)experience is key.

– Vi är fortfarande människor, inte robotar, och vi tycker det är jätteviktigt med upplevelser. I Changers Hub jobbar vi hela tiden med hur vi kan förstärka upplevelsen. Det är jätteviktigt när man jobbar digitalt.

Viktiga förebilder

Därefter ber Siduri publiken att tänka efter; vilka är era förebilder – who´s your leader?

– Vilka är leaders i era företag? Vi lever med sociala medier, följer människor och våra leaders är jätteviktiga. Har man många följare har man mycket att säga till om, oavsett om det man säger är vettigt eller inte.

Fakta om Paper Province

Paper Province utsågs i tuff konkurrens av innovationsmyndigheten Vinnova till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013.

Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. Läs mer om Paper Province.

Tänk framtid

Den sista insikten Siduri tar upp handlar om att ha ett framtidsperspektiv – be future – not ”digital”.

– Tänk inte teknik först, utan ta idéerna först. Det är inte digitaliseringen som är intressant utan att våga tänka framåt, att ha ett framtidsperspektiv. Använd tekniken till att skapa häftiga saker och uppnå dina mål.

Unga är nyckeln till förändring

Fler insikter från Siduri fanns inte tid för på Papermakers Night. Publiken fick sig en tankeställare om hur näringsliv och samhälle kommer vara kopplat till nya tekniker i framtiden.

– Det är att ha en dialog med unga som är nyckeln till förändring, avslutar hon.

Foto: Paper Province

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Robert Gustavsson, projektledare på RISE, är en av flera på testbädden LignoCity som arbetar för att öka användningen av lignin för att skapa hållbara produkter.

Skogens klister ger gröna innovationer

Bioekonomi

Insatserna för att främja gröna innovationer ökar i Värmland. Med drygt 6,5 miljoner kronor ska hållbara idéer från skogsmaterialet lignin få en skjuts framåt. – Det känns jättebra. Nu kan testbädden LignoCity i Bäckhammar fortsätta att utvecklas för att främja hållbara lösningar och förhoppningsvis bidra till den regionala attraktionskraften, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE, […]

Publicerad: 25 januari, 2021