Augmented reality för husbygge

Augmented reality-glasögon ger mer effektivt trähusbyggande.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Augmented reality för husbygge

2016 genomförde Smart Housing Småland ett förstudieprojekt, Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö, där tillämpningar av virtuell verklighet, VR, i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstaterades att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckling och design till produktion och slutligen demonstration och försäljning.

VR-förstudien gav också idéer till att använda förstärkt verklighet, AR. Att exempelvis kunna se digitala ritningar direkt som ett lager ovanpå verkligheten, eller se var rör och ledningar går bakom väggar, sågs som jätteintressanta möjligheter som inte kunnat göras tidigare.

Teknikutvecklingen inom augmented reality går extremt fort och under 2016 introducerades de revolutionerande AR-glasögonen HoloLens från Microsoft. Glasögonen kan visualisera adderad information som 3D-modeller, bilder och animationer utan någon extra utrustning eller kablar. All nödvändig teknik och datorkraft finns redan integrerad i glasögonen.

AR i byggbranschen – utvecklingen

Augmented reality har många tillämpningar inom byggbranschen. Här är några som Smart Housing pekar på.

  • Installationer i golv- och takbjälklag.
  • Placering av bjälkar.
  • Visa borrningsanvisningar.
  • Identifiering och placering av rör för vatten, ventilation och el.
  • Informationslista kopplad till färdiga moduler.
  • Identifiera objekt, hur de ska positioneras, informationsvisning vid slutkontroll etc.
  • Checklista över komponenter som är monterade/ej monterade.

Läs med på Smart Housing om hur augmented reality kan ge ett mer effektivt trähusbyggande.

Bilden överst visar rördragning i vägar med hjälp av augmented reality-glasögon. Bilden från Smart Housings webb.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Smarta glasögon

Smart samarbete ger innovativ byggteknik

Smarta städer och hus

Ett flerårigt samarbete mellan Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland och bostadsutvecklaren OBOS har lett till en innovativ plattform för det industriella träbyggandet. – Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef för OBOS, i en intervju på Smart Housing Smålands hemsida. – Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster […]

Publicerad: 20 april, 2021