Automation Student lyfter fram unga idéer

Tävlingen Automation Student belönar bra examensarbeten inom automation. Hösten 2018 ska nya vinnare av priset utses.

iHubs Sweden Automation Automation Student lyfter fram unga idéer

Bilden överst: Amanda Nilsson och Hanna Lindkvist, Högskolan i Skövde, vann 2016, och Niclas Busck och Fredrik Svensson, Chalmers, vann 2017. Fotomontage: Automation Region.

Priset Automation Student delas ut sedan år 2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk Automation och fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik.

En jury med representanter från automationsindustrin och akademin granskar de inkomna bidragen och utser tre finalister. De studenter som når finalen ges möjlighet att presentera sina arbeten vid konferensen Automation Summit som genomförs i Göteborg den 9 oktober 2018 (i anslutning till (Scanautomatic & ProcessTeknik).

Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kr.

Automation Student är öppen för studenter både från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga universitetsutbildningar. Anmälan ska vara inlämnad senast 15 augusti 2018.

Tidigare vinnare

Sedan 2010 har priset Automation Student delats ut. Här nedan är de studenter som tagit hem första pris under respektive år.

Vinnare 2017
Chalmersstudenterna Niclas Busck och Fredrik Svensson vann 2017 Automation Student med ett examensarbete om monteringsinstruktioner för manuella moment. Tre olika typer av instruktioner har utvärderats – text och bild, video samt augmented reality (förstärkt verklighet).

Vinnare 2016
Automation Student delades ut till ett examensarbete om den smarta fabriken. Hanna Lindkvist och Amanda Nilsson från Högskolan i Skövde vann 2016 års upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om produktionspersonalen i framtidens smarta fabrik.

Vinnare 2015
Emma Vidarsson, som läst till civilingenjör i maskinteknik på Chalmers vann första pris för sin mastersuppsats om att en förändrad körstil kan minska robotars energiförbrukning med upp till 30 procent.

Vinnare 2014
Vinnare blev Johan Flink och John Alkemark från Chalmers som konstruerat och tillverkat en testrigg för flödesmätning med målet att eliminera antalet defekta spindeldockor som går ut till kunderna.

Vinnare 2013
Vinnare blev Svante Augustsson från Högskolan Väst med sitt examensarbete om säkerhetszoner i interaktionen mellan människa och robot.

Vinnare 2012
Marina Rantanen från KTH vann tävlingen med ett examensarbete om en ny drivenhet för scenvagnar.

Vinnare 2011
Daniel Andersson, Chalmers, vann förstapriset för sitt examensarbete om styrning av tvåarmade robotar.

Vinnare 2010
Kristian Schentz, Högskolan i Halmstad, vann med en innovativ automationslösning för att
kvalitetsförbättringar i produktionen vilket reducerar spill, omarbetning och kassation.

Om Automation Region

Vinnväxtinitiativet Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning.

Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av Vinnväxt, ett Vinnova-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll