Automation viktig del av Hannovermässan

Svenska Mässan och Automation Region bjuder in automationsföretag i hela skalan från startup till storbolag att medverka som utställare på Hannovermässan, världens största industrimässa.

iHubs Sweden Automation Automation viktig del av Hannovermässan

Foto: Catarina Berglund, processledare på Automation Region, och Annika Persson, affärsutvecklingsansvarig på Svenska Mässan, hälsar välkomna till automationspaviljongen på Hannovermässan, världens största industrimässa. Foto: Automation Region.

Med 5 000 utställande företag och 200 000 besökare är Hannovermässan världens största industrimässa. När den arrangeras den 1-5 april 2019 är Sverige partnerland, ett mycket stort erkännande för Sverige som innovationsland.

En svensk nationspaviljong på 1 200 kvadratmeter kommer att byggas upp i en av de mest centrala mässhallarna. Där kommer besökarna möta svensk industri och automation – från forskning och utveckling till färdiga produkter.

Den svenska nationspaviljongen kompletteras av ett antal satelliter, varav Svenska Mässan och Automation Region ansvarar för en särskild automationspaviljong. Dessutom arrangeras en automationsdag med föreläsningar och andra aktiviteter där Sveriges nationella styrkor ytterligare betonas.

Läs mer om möjligheterna att vara med på Hannovermässan.

Unika chans på Hannovermässan

Nu bjuder Automation Region och Svenska Mässan in företag som är intresserade av att medverka. Det ger en unik chans att visa upp produkter och lösningar vid världens största industrimässa.

Om Automation Region

Vinnväxtinitiativet Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning.

Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av Vinnväxt, ett Vinnova-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

De övriga svenska satellitpaviljongerna planeras av Energimyndigheten, Elmia Subcontractor med utställande företag, Tysk-svenska handelskammaren (med fokus på innovation och startup) samt en konstellation av svenska högskolor och universitet. Business Sweden koordinerar Sveriges medverkan vid Hannovermässan.

Många av Svenska Mässans kunder är på plats i Hannover och därför ligger denna satsning helt rätt ur ett strategiskt perspektiv.

För Automation Region, som arbetar mot visionen att vara den ledande europeiska innovationsmiljön år 2026, blir Hannovermässan en pusselbit i arbetet med internationalisering. Här öppnas dessutom nya möjligheter för medlemsföretagen.

Läs mer om möjligheterna att vara med på Hannovermässan.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll