Avancerade stål ett starkt svenskt styrkeområde

Triple Steelix är en unik satsning på avancerade stål för industriregionen Bergslagen och för hela Sverige. Med stark samverkan mellan många aktörer siktar organisationen framåt med nya ägare och ny webb.

iHubs Sweden Avancerade stål Avancerade stål ett starkt svenskt styrkeområde

Bilden ovan: Bergslagens stålindustri lockar internationella doktorander genom den sommarskola för internationella unga forskare som Triple Steelix tagit initiativ till. Foto: Triple Steelix.

Triple Steelix blev 2004 vinnare av Vinnväxt, ett program som drivs av innovationsmyndigheten Vinnova. Vinnväxt-programmet är en tioårig satsning som lyfter fram svenska styrkeområden i landets regioner, ett av dem är den svenska världsledande stålindustrin.

Triple Steelix har under sin tid inom Vinnväxt-programmet byggt vidare på de unika förutsättningar som den hårt nischade och världsledande stålindustrin i Sverige har. Runt stålindustrin har små och medelstora företag byggts upp, dels för att leverera insatsvaror och tjänster och dels för att i egna produkter ta tillvara de avancerade materialen. Triple Steelix verksamhet har arbetat med utvecklingsprojekt för att skapa tillväxt i de små och medelstora företagen genom att nyttja stålföretagens kunnande och kontaktnät. Hela tiden utifrån Triple Steelix signum att ge konkret affärsnytta.

Koppling till Vinnväxt

Tanken bakom Vinnväxt är att de olika satsningar som görs inom programmet under en tioårig period ska växa sig starka för att sedan kunna fortsätta driva sina styrkeområden utanför Vinnväxt-programmet. Dit har nu Triple Steelix nått med nya ägare i den stålrelaterade verksamheten i norra Mellansverige, kommuner, Jernkontoret och andra organisationer.

Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och många medverkande parter har fått möjlighet att utveckla sin infrastruktur. Målet är att alla ska vinna på Triple Steelix, såväl näringslivet, akademierna och samhället som de enskilda medborgarna.

Den starka kopplingen till Vinnväxt-programmet kommer att finnas kvar genom en nära koppling till andra initiativ inom programmet, bland annat gen iHubs Sweden, som fungerar som samverkansplattform för dessa hubbar och noder.

I och med den nya kostymen för Triple Steelix har också en ny webb lanserats.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll