Mahmood Hameed kom med förslaget att göra spånskivor av avfallet och utvecklar och testar i dag olika metoder för att få fram en hållfast spånskiva med alternativa fossilfria bindemedel i stället för formaldehyd.

Avfall blir nya produkter

Från avfall till resurs. Från problem till möjlighet. Från kostnad till intäkt. Vera Park är en testbädd och ett center för cirkulär ekonomi där företag och forskare kan utveckla idéer kring återanvändning och utveckla nya produkter som inte bygger på fossilt material.

iHubs Sweden Urbana försörjningssystem Avfall blir nya produkter

När Nordvästra Skånes Renhållning, NSR, bytte perspektiv kring avfallshantering kontaktade man Sustainable Business Hub för ett samarbete. Tillsammans utvecklas nu, inom Vinnväxtinitiativet Urban Magma, en testbädd och ett center för cirkulär ekonomi, Vera Park.

Från linjärt till cirkulärt

Att ta fram material och produkter från jungfruliga råvaror och inte återvinna dem är både ett slöseri med jordens begränsade naturresurser och med energi. När du som konsument får en produkt i handen har redan 70 procent av materialet och energin gått förlorad. Det är en linjär och ohållbar process.

På Vera Park arbetar man för att få ut mesta möjliga av de resurser som redan plockats upp från jorden. Man jobbar med cirkulära flöden. Det kan handla om att hitta affärsmodeller för återanvändning, hitta nya användningsområden för avfall eller utveckla helt nya produkter som t ex kan ersätta produkter av fossila material.

Att Vera Park kom till beror på att Sverige är ledande inom avfallsteknik.

Från identifierat problem till kommersialiserad produkt

Processen är enkel på papper: identifiera problem, hitta lösningar, utveckla och testa lösningarna för att i slutändan kommersialisera produkter. Ett konkret exempel på hur det kan gå till: Personalen på NSR tyckte att man borde kunna få ut mer värde av träavfallet i stället för att skicka det till förbränning. Kim Olsson, VD på NSR, träffade den syriske professorn, Mahmood Hameed, som är specialist på träteknik och träindustri, och anställde honom.

Mahmood Hameed kom med förslaget att göra spånskivor av avfallet och utvecklar och testar i dag olika metoder för att få fram en hållfast spånskiva med alternativa fossilfria bindemedel i stället för formaldehyd. Materialet till spånskivorna görs på Vera Park och skickas till Tyskland där de tillverkas och testas. Målet är att få fram en spånskiva som kan kommersialiseras.

Identifieringen av problem kan också komma från andra hållet. Företag har kontaktat Vera Park för att få hjälp med att ta fram nya biobaserade material för att ersätta fossila material.

Vera Park

Vera Park

För Kim Olsson, vd för Nordvästra Skånes Renhållning, är samverkan en viktig del av arbetet inom Vera Park.

– Att Vera Park kom till beror på att Sverige är ledande inom avfallsteknik och vi vill verka för att vi fortsatt ska vara det. Vi tror att bästa sättet att utveckla det är att göra det tillsammans inom triple helix. För att utveckla något behöver man jobba med hela värdekedjan. Tillsammans kan man stärka sina affärer, säger Kim Olsson, vd för NSR.

Avfallsanläggningen som fysisk testbädd

På testbädden Vera Park kan företag och forskare utveckla och testa idéer direkt i den fysiska miljön på avfallsanläggningen. NSR kan också tillhandahålla avfall för den som vill utveckla nya metoder och produkter. För att få snurr på processen finns affärsutvecklaren på Sustainable Business Hub, Dusan Raicevic, till hjälp men personal hos både NSR och Sustainable Business Hub kopplas på.

16 företag i dag – fler får plats

Utöver Nordvästra Skånes Renhållning och Sustainable Business Hub omfattas Vera Park i dag av 15 företag: iTunnan, Envir, FEAB Partners, Gaia Marketing, KAABS, LBG, OCO Nordic, Ohlssons, OX2, Paper Pals, Ragn-Sells, Solar Park, TMR, WSP och Öresundskraft.

Fakta om Urban Magma

Urban Magma har visionen att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall.

En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag.

I Urban Magma formulerar kommuner, företag och akademi tillsammans stadens behov. Företagen matchas sedan mot behoven för utveckling av produkter och tjänster.

I mars 2016 blev Urban Magma en av Vinnovas Vinnväxt-vinnare och får tio års finansieringsstöd.

Foto ovan: Fotograf: Rickard Johnsson/Studio-e NSR AB – CC (BY-NC-ND)
Illustration: Tobias Green.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll