Bakom kulisserna: Så växte dansen med roboten fram

I en nära framtid kommer robotar och artificiell intelligens vara en del av vår vardag. En dansares möte med en 900 kilo tung industrirobot väcker frågan om hur den framtiden blir.

iHubs Sweden Robotteknik Bakom kulisserna: Så växte dansen med roboten fram

Bilden ovan: Ur föreställningen Våroffer där Fredrik Rydman dansar med en av ABB:s industrirobotar. Foto: Håkan Larsson.

– Vi går mot en framtid där robotar och artificiell intelligens kommer att vara en del av våra liv. Det är intressant att se hur vi kommer att handskas med det, säger koreografen och dansaren Fredrik Rydman, i en film som visar hur föreställningen växer fram där en dansare möter en industrirobot.

I september 2018 hade Våroffer, en föreställning där dansaren och koreografen Fredrik ”Benke” Rydman dansar med en industrirobot, premiär på Kulturhuset i Stockholm. Akt 1 i föreställningen är ett samarbete mellan ABB och Kulturhuset Stadsteatern Stockholm. Uppdraget att programmera den 900 kilo tunga dansande roboten, ABBs industrirobot IRB 6620, utfördes av Vinnväxt-initiativet Robotdalen.

Robotdalens arbete har bland annat bestått av robotprogrammering, VR-visualisering och verktygsframställning. Drygt 8 600 rader programkod producerades där 3432 robotrörelser ingår. Utvecklare hos Robotdalen har varit Hugo Andersson, Erik Hellström, Anders Thunell och Ingemar Reyier.

Filmen nedan visar hur produktionen gick till och hur det såg ut bakom kulisserna – från det första mötet hos Robotdalen och replokalsövningar i en industrilokal i Västerås till premiären på Kulturhusets stora scen i Stockholm.

Videon nedan visar fler scener ur föreställningen.

Fakta om Robotdalen

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxtinitiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll