Bästa möjliga behandling mot cancer

Biovica utvecklar teknik för att tidigt kunna se om en cancerbehandling har effekt. Nu skalar Biovica upp i det nybyggda Testa Center i Uppsala.

iHubs Sweden Life science Bästa möjliga behandling mot cancer

Bilden ovan: Bioteknikföretaget Biovica utökar sin produktion vid Testa Center i Uppsala. Foto: Biovica.

Bioteknikföretaget Biovica, som utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar, tar nästa steg i sin expansionsplan. Biovica kommer att skala upp produktionsprocesserna i det nybyggda Testa Center i Uppsala för att möta den framtida efterfrågan från kunder.

Testa Center drivs av GE Healthcare och är en satsning på 140 miljoner kronor som öppnade i Uppsala under 2018 som en testbädd för biologiska läkemedel. Syftet med anläggningen är att hjälpa till med nya innovationer i en öppen industriell laboratoriemiljö där forskare, startup-företag och större bolag kan testa sina idéer i en högkvalitativ laboratorieanläggning, något som de annars inte skulle ha råd att göra.

Vi är glada att vara ett av de utvalda innovativa företagen här på Testa Center.

Ett av de utvalda bolagen

För att möta framtida efterfrågan kommer Biovica att skala upp en del av produktionen och processerna i det nybyggda Testa Center i Uppsala.

– Vi är glada att vara ett av de utvalda innovativa företagen för att utveckla vår produktionsprocess här på Testa Center. Detta projekt möjliggör att vi kan minska riskerna och minska tiden till marknadsintroduktion. En stabil tillverkningsprocess är grundläggande för att kunna leverera produkter av hög kvalitet, säger Adam Germunder Operations Director på Biovica.

– Samarbetet kommer att vara väldigt värdefullt för oss i denna expansionsfas för att effektivt skala upp vår produktionsprocess för att möta den förväntade efterfrågan. Tillgång till kunskap och utrustning på Testa Center är en stor fördel och vi är glada att det finns sådana möjligheter i Sverige. Att skala upp produktionen samtidigt som vi lever upp till regulatoriska krav är avgörande för oss för att förverkliga vår vision: Bästa möjliga behandling från dag ett!, säger Anders Rylander, VD Biovica.

Biovicas projekt som genomförs på Testa Center får bidrag av SweLife genom Vinnova. Testa Center får även support av Vinnväxt-initiativet Uppsala Bio.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll