Bioekonomi en lönsam affär

Bioekonomi blir allt viktigare i Sverige med Värmland i topp bland landets regioner. Vinnväxt-initiativet Paper Province med bas i Karlstad spelar en viktig roll i utvecklingen. Helene Vogelmann anställs där som ny projektledare.

iHubs Sweden Bioekonomi Bioekonomi en lönsam affär

Bilden ovan: Helene Vogelmann är ny innovationsrådgivare och projektledare för bioekonomi vid Paper Province och Region Värmland. Foto ovan ur en filmad intervju med Helene Vogelmann.

Övergången från en fossil till en biobaserad ekonomi ger vinster för klimatet och tillväxten. I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. Men även att vidareutveckla träteknik för byggindustrin, digitalisera avverkning och transporter och förfina sågverksteknik.

Detta är något som projektet The Bioeconomy Region och Vinnväxt-initiativet Paper Province satsar på. Nu kliver Helene Vogelmann in i rollen som innovationsrådgivare och projektledare för The Bioeconomy Region. Det är ett projekt som syftar till att erbjuda stöd till små och medelstora företag för att snabba på utveckling och kommersialisering av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin.

– Jag arbetar främst med konkurrenskraft, analyser och ser över strategier som är bra för regionen, säger Helene Vogelmann, som delar sin tjänst mellan Paper Province och Region Värmland.

Projektet i sig sträcker sig till maj 2020 och handlar i korta drag om att stötta små och medelstora företag i inre Skandinavien, att öka deras tillväxt och marknad.

– Det gör vi inom tre områden: förpackning och biobaserade material, byggnation med trä och biobaserad kemi, säger Helene Vogelmann.

Bioekonomi en lönsam affär

Att en grön utveckling och bioekonomi är en lönsam affär visar ny statistik från SCB och det nationella nätverket “Bioekonomi – regioner i samverkan” som består av 12 regioner i Sverige. Värmland ligger i framkant bland dessa och är bäst i landet på att förädla skogen och skapa tillväxt. Värdet av bioekonomin uppgår till 13 procent av Värmlands totala ekonomi och det slår ingen annan region.

– Statistiken pekar på att vi är på rätt väg och stärker vår attraktionskraft. Det är viktigt både för att locka kompetens och nya företag till regionen och för att vi ska uppnå visionen om att vara den ledande kompetensnoden inom skogsbaserad bioekonomi, säger Maria Hollander som är vd på Paper Province.

Fakta om Bioeconomy Region

I Bioeconomy Region finns stora produktions- och teknikföretag, forskning, erfarenhet och bred kunskap i produktionsteknik och anläggningsbyggande.

Projektets mål är att små- och medelstora företag ska erbjudas stöd som snabbar på utvecklingen och kommersialiseringen av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin. Den mindre företagen i regionen ska även kunna nå en större marknad som möjliggör tillväxt. Samtidigt som storföretagen får ökade möjligheter att utvecklas vidare genom nya innovationer och teknik.

The Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt som finansieras av regionerna Värmland och Dalarna, plus Säffle kommun i Sverige, fylkeskommunerna Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold i Norge, i samarbete med Paper Province och Interreg Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll