Paper Province och Region Värmland på plats i Kanada för att knyta nya kontakter på den internationella klusterkonferensen TCI.

Bioekonomi skapar nya affärsmöjligheter internationellt

I Skandinaviens inland finns unika möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. Nyligen har projektet visat upp skogens styrkor på en världskonferens i Kanada.

iHubs Sweden Bioekonomi Bioekonomi skapar nya affärsmöjligheter internationellt

Bilden ovan: Paper Province och Region Värmland på plats i Kanada för att knyta nya kontakter på den internationella klusterkonferensen TCI.

Övergången från en fossil till en biobaserad ekonomi ger vinster för klimatet och tillväxten. I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. Men även att vidareutveckla träteknik för byggindustrin, digitalisera avverkning och transporter, förfina sågverksteknik och många andra tillämpningar.

The Bioeconomy Region är ett svenskt-norskt projekt som stöder övergången från en fossil till en biobaserad ekonomi med skogen som råvara.

Internationella kontakter

De senaste veckorna har Vinnväxt-initiativet Paper Province visat upp klustrets och skogens styrkor i flera internationella sammanhang. Bland annat genom att promota fossilfria förpackningar på Asiens största förpackningsmässa, Tokyo Pack. I veckan fanns Paper Province också representerade på TCI, en stor klusterträff i Kanada där världsledande kluster, myndigheter, företag och akademiker samlades för att lära av varandra och hitta synergier för tillväxt.

TCI-konferensen i Toronto räknas till världens främsta klusterevent och Paper Province var där ihop med Region Värmland för att skapa nya kontakter och utveckla The Bioeconomy Region-projektet. I projektet samarbetar Paper Province och Region Värmland med fyra fylken i Norge, för att hitta nya innovationer och accelerera övergången från fossilbaserad olja till att använda skogen som råvara.

– På konferensen träffas kluster från hela världen för att diskutera och inspireras. Det har genererat många nya kontakter och idéer för The Bioeconomy Region-projektet och vårt nätverk, rapporterar Paper Province projektledare Gunnar Hellström från Toronto.

Snabbare utveckling

I Bioeconomy Region finns stora produktions- och teknikföretag, forskning, erfarenhet och bred kunskap i produktionsteknik och anläggningsbyggande.

Projektets mål är att små- och medelstora företag ska erbjudas stöd som snabbar på utvecklingen och kommersialiseringen av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin. Den mindre företagen i regionen ska även kunna nå en större marknad som möjliggör tillväxt. Samtidigt som storföretagen får ökade möjligheter att utvecklas vidare genom nya innovationer och teknik.

The Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt som finansieras av regionerna Värmland och Dalarna, plus Säffle kommun i Sverige, fylkeskommunerna Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold i Norge, i samarbete med Paper Province och Interreg Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll