Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

iHubs Sweden Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Nu lanseras Circular Business Toolkit, en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility studies och pilotprojekt. Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi. Samtidigt lanseras också Designers Toolkit, ett digitalt analysverktyg där företag kan utvärdera sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv och hitta möjligheter framåt.

Läs mer här: https://smarttextiles.se/2022/03/03/circular-business-toolkit-for-nya-textila-designprocesser/

envelope-o print twitter facebook linkedin