Dataspel ger snabbare trähusbyggen

Teknik från dataspelsvärlden gör det möjligt att snabbare bygga trähus. Samverkan mellan forskare och byggbranschen är grunden.

iHubs Sweden Bioekonomi Dataspel ger snabbare trähusbyggen

Bilden ovan: Gustav Jansson, forskare Luleå tekniska universitet. Foto: LTU.

Med det nya industriella träbyggandet växer flerbostadshus fram i moduler. Men de moderna hustillverkarna har utmaningar att hantera när flödet av information växer. Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att det går att underlätta informationshanteringen, bland annat med hjälp av teknik från dataspelsvärlden.

Att bygga trähus industriellt blir allt vanligare men utmaningarna är stora eftersom husen till stor del byggs på plats. Med ökad digitalisering blir det lättare att hålla koll på alla byggdelar och moduler som levereras till byggplatsen, menar Gustav Jansson, forskare i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Han leder två forskningsprojekt, Informationsflöde för produktionssystem och Informationsflöde i värdekedjorna, som båda är en del av Framtidens biobaserade boende och byggande inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

Samverkan med byggföretag

Samverkan mellan forskarna och de industriella trähusbyggarna har varit mycket värdefullt, betonar Gustav Jansson. Tillgången till verkliga case gör nyttan av forskningen extra tydlig.

– Responsen från de deltagande företagen har varit mycket bra. Inom industriellt byggande är Luleå tekniska universitets forskning världsledande. Det är få som slår oss vad gäller att koppla ihop digitalisering och industrialisering.

Forskningen sker i nära samarbete med åtta industriella trähusbyggare – Lindbäcks, BoKlok, Myresjöhus, A-Hus, Plusshus, Flexator, Anebyhusgruppen och Eksjöhus. Resultaten visar att det går att spara både tid och pengar om det blir enklare att följa ett objekt från projektering till underhåll i den färdiga byggnaden.

– I dag kan dessa beståndsdelar (som väggar, golv, tak, fönsterkassetter ) heta en sak i projekteringen, en annan i fabriken och en tredje ute på byggarbetsplatsen, förklarar Gustav Jansson.

Genom att skapa en virtuell modell med tillhörande metadata, kan beståndsdelarna ges en enhetlig benämning från start.

– Med spelteknik går det att kombinera olika modeller, data och information och visualisera dem med interaktivitet. Det klarar till exempel CAD-system inte av, konstaterar Gustav Jansson.

envelope-o print twitter facebook linkedin