De ska skapa fler bolag inom visualisering

Satsning på trainees i Norrköping ska ge nya företag inom visualisering.

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys De ska skapa fler bolag inom visualisering

I slutet av 2017 blev det klart att Visual Sweden går in och stöttar ett nytt traineeprogram inom företagsinkubatorn LEAD – Entrepreneurs in Residence. Syftet är att utbilda nya entreprenörer som kan ta intressanta idéer och lösningar inom visualisering från Visual Sweden, men som inte nått marknaden, och förädla dem till framgångsrika företag.

Vi vet att det ger stor utväxling att göra denna typ av satsningar

Nu är de blivande entreprenörerna Gabriella Bergsten, Emil Krutmeijer, Robert Myrsäter, Charlotta Hartzell, Anton Svensson och Patrik Björklund på plats. Läs mer om vilka de är.

Målet med traineeprogrammet är att skapa flera bolag i Norrköping som kan utveckla nya produkter och tjänster för att ytterligare profilera regionen inom visualisering och inte minst skapa nya och attraktiva arbetstillfällen.

– Vi har under flera år sett att det finns väldigt många tidiga idéer eller tekniska lösningar som har stor potential men aldrig når marknaden, just för att de saknar en entreprenör som kan driva de första stegen. Vi vet att det ger stor utväxling att göra denna typ av satsningar, säger Maria Bolin, VD på LEAD.

– Vi har konstaterat att det inte finns någon brist på idéer, men däremot människor som kan jobba med dem, förädla dem och få dem att spira till framgångsrika och växande företag. Vi välkomnar därför LEADs satsning och genom den finansiering vi bidrar med får vi även ett tydligt fokus på visualisering från starten, där det finns många bra idéer och en marknad med mycket goda framtidsutsikter, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

Projektet, som beviljats 300.000 kronor i stöd av Visual Sweden och 300.000 kronor av Norrköpings kommun, kommer att pågå fram till juni 2018.

Fakta om Visual Sweden

Storstadsregionen Linköping-Norrköping är Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys.

Bakom Vinnväxtinitiativet Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Satsningen har möjliggjorts genom långsiktig finansiering från Vinnovas Vinnväxt-program från och med 2016 och tio år framåt.

Bilden överst: Gabriella Bergsten, Emil Krutmeijer, Robert Myrsäter, Charlotta Hartzell, Anton Svensson och Patrik Björklund är sex trainees som ska ta idéer inom visualiseringsområdet vidare för att skapa nya företag. Foto: Visual Sweden.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Visualisering på skärm

Visual Sweden ska visualisera projekt i stort nationellt innovationsprogram

Visualisering och bildanalys

Visual Sweden får 1,4 miljoner kronor för att visualisera projekt inom strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Mängden information ökar snabbt samtidigt som kraven på koordinering och samarbete aldrig varit större. Detta för att undvika dubbelarbete och faktiskt använda de resultat som kommer fram i större skala. För att det ska bli verklighet behövs nya typer […]

Publicerad: 18 januari, 2021