Den hållbara framtida staden

För fjärde året i rad arrangeras konferensen Meeting Point Urban Magma i Lund. Temat är Stadens Hållbara Energisystem.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Den hållbara framtida staden

I omställningen till ett hållbart samhälle är energifrågorna centrala för att minska påverkan på miljön. Det finns stora utmaningar för städer, men också många intressanta lösningar där svenska företag ligger i framkant.

På årets konferens Meeting Point Urban Magma, som arrangeras tillsammans med Vinnväxt-initiativet Urban Magma 25 april i Lund, kommer fokus att ligga på forskning, finansieringsmöjligheter och innovationer från företag som lyckats finna lösningar som tagit Sverige en bra bit fram i arbetet mot ökad hållbarhet inom energiområdet.

Programmet är omfattande. Bland annat kommer Paul Cedwall, affärsansvarig inom Kraftringen, att tala om ”Världens största lågtempererade fjärrvärmenät”. Under hösten 2017 började Kraftringen byggandet av världens största lågtemperaturnät för fjärrvärme på Brunnshög i nordöstra delarna av Lund.

Lågtempererad restvärme finns i stora mängder och kommer från olika typer av fabriker och anläggningar. I de flesta fall utnyttjas den inte alls i dagsläget. Kraftringen vill istället återanvända den lågtempererade restvärmen från bland annat MAX IV-laboratoriet och låta stora delar av Brunnshög få sitt värmebehov tillgodosett av återvunnen restvärme.

Markus Paulsson, energistrateg Lunds kommun talar om ”Cityfied – Hållbar renovering och smarta energilösningar i Linero”.

EU-projektet Cityfied, med stadsdelen Linero i Lund som en av de tre deltagarna, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer. Cityfied går ut på att testa, visa upp och sprida lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Förutom Lund så deltar även Laguna de Duero-Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet.

Meeting Point arrangeras i år av Lunds kommun och gästas bland annat av RISE, Kraftringen och Malmö Stad. Se hela programmet.

Fakta om Urban Magma

Urban Magma har visionen att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall.

En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag.

I Urban Magma formulerar kommuner, företag och akademi tillsammans stadens behov. Företagen matchas sedan mot behoven för utveckling av produkter och tjänster.

I mars 2016 blev Urban Magma en av Vinnovas Vinnväxt-vinnare och får tio års finansieringsstöd.

Bilden överst: Illustrationen från Kraftringen visar hur restvärmen kan hjälpa till och värma upp busskurer och vägar.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll