Digital innovation mål för nytt labb

DigiCORE är ett nyinvigt labb och en testbädd mitt i Västerås centrum som med ny teknik ska hjälpa företag hitta nya affärsmöjligheter i sin digitaliseringsresa.

iHubs Sweden Automation Digital innovation mål för nytt labb

Bilden ovan: Panelsamtal om digital innovation vid invigningen av DigiCORE med Anders Aabakken, ABB FACTS, Eva Lilja, Västerås Marknad och Näringsliv AB, Christer Alzén, Region Västmanland, Catarina Berglund, Automation Region, samt Helena Jerregård, RISE SICS i Västerås.

DigiCORE är ett labb och en testbädd mitt i Västerås centrum med fokus på ny spännande teknik och dess konkreta tillämpningar. I labbet finns hårdvara i form av utrustning från kontrollrum, stora skärmar för visualisering, VR- och AR-glasögon, kraftfulla datorer för deep learning och mycket mer. Utöver hårdvaran finns även mjukvara samt licenser för bearbetning av data, beräkning, prototyping med mera.

Det är en efterlängtad labbmiljö där företag, offentliga organisationer och akademi kan samverka och testa idéer för att gemensamt stärka den digitala transformationen. Den 6 december invigdes labbet hos RISE SICS i Västerås med över 100 nyfikna personer på plats.

Det erbjuder en fantastisk möjlighet till lärande för regionens aktörer.

Bakom DigiCORE står RISE SICS Västerås, ett antal forskningsprojekt samt Automation Region. Syftet med labbmiljön är att stödja utvecklingen i regionen och den kommer att utvecklas kontinuerligt för att möta framtida behov.

– Satsningen på DigiCORE ligger helt i linje med den målsättning som Västerås stad har för sitt näringslivsarbete, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör och vd för Västerås Marknad och Näringsliv AB. Vi vill bidra till ett starkt företagande med högt kunskapsinnehåll och en innovativ förmåga. Det är så häftigt att vi får till denna satsning här.

Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS, i labbets kontrollrumsmiljö.

Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS, i labbets kontrollrumsmiljö.

Viktig samverkan för digital innovation

För Automation Region representerar DigiCORE ett viktigt utvecklingssteg genom att en konkret labbmiljö nu integreras i innovationsmiljön. Dessutom utgör labbet en konkret plattform i det viktiga samarbetet med RISE SICS.

– Labbet finns i en öppen miljö och det är framtidssäkrat eftersom det kan anpassas till nya behov, säger Anders Aabakken, Manager Global Engineering på ABB FACTS samt ordförande för Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp. Det erbjuder viktiga förutsättningar för att skapa nya projekt och dessutom en fantastisk möjlighet till lärande för regionens aktörer.

DigiCORE erbjuder förutsättningar för produkttester, nya samarbeten och affärsmöjligheter. Labbet kan exempelvis användas för omvärldsbevakning och kunskapsutveckling genom dataanalyser och utvärderingar av tekniker som AR, VR och AI. Ett projekt som presenterades under invigningen är ”Smart Automation Living Lab for Process Industry Implementation” (SALLPI). Det ska nu implementeras som en komponent i DigiCORE.

– Genom SALLPI vill vi förkorta tiden från idé till produkt inom processindustrin, där aktörerna i regel är försiktiga med att investera i lösningar som inte har testats i en verklig miljö, säger Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS. Vi erbjuder en sammanhållen och integrerad plattform för testning av innovationer, produkter och system. Målet är att öka organisationers produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

stickningsmaskin

Automation av textilindustri för bättre miljö

Automation

Nya miljökrav gör att textilindustrin söker nya metoder. Automation Region och Science Park Borås vill undersöka hur automation inom textil produktion kan skapa nya innovationer. Textilindustrin har hittills inte automatiserats i speciellt stor utsträckning, mycket på grund av tillgång till billig arbetskraft i låglöneländer. Nya miljökrav, stora utmaningar för global distribution och en ambition om […]

Publicerad: 25 augusti, 2021