Digital innovation mål för nytt labb

DigiCORE är ett nyinvigt labb och en testbädd mitt i Västerås centrum som med ny teknik ska hjälpa företag hitta nya affärsmöjligheter i sin digitaliseringsresa.

iHubs Sweden Automation Digital innovation mål för nytt labb

Bilden ovan: Panelsamtal om digital innovation vid invigningen av DigiCORE med Anders Aabakken, ABB FACTS, Eva Lilja, Västerås Marknad och Näringsliv AB, Christer Alzén, Region Västmanland, Catarina Berglund, Automation Region, samt Helena Jerregård, RISE SICS i Västerås.

DigiCORE är ett labb och en testbädd mitt i Västerås centrum med fokus på ny spännande teknik och dess konkreta tillämpningar. I labbet finns hårdvara i form av utrustning från kontrollrum, stora skärmar för visualisering, VR- och AR-glasögon, kraftfulla datorer för deep learning och mycket mer. Utöver hårdvaran finns även mjukvara samt licenser för bearbetning av data, beräkning, prototyping med mera.

Det är en efterlängtad labbmiljö där företag, offentliga organisationer och akademi kan samverka och testa idéer för att gemensamt stärka den digitala transformationen. Den 6 december invigdes labbet hos RISE SICS i Västerås med över 100 nyfikna personer på plats.

Det erbjuder en fantastisk möjlighet till lärande för regionens aktörer.

Bakom DigiCORE står RISE SICS Västerås, ett antal forskningsprojekt samt Automation Region. Syftet med labbmiljön är att stödja utvecklingen i regionen och den kommer att utvecklas kontinuerligt för att möta framtida behov.

– Satsningen på DigiCORE ligger helt i linje med den målsättning som Västerås stad har för sitt näringslivsarbete, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör och vd för Västerås Marknad och Näringsliv AB. Vi vill bidra till ett starkt företagande med högt kunskapsinnehåll och en innovativ förmåga. Det är så häftigt att vi får till denna satsning här.

Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS, i labbets kontrollrumsmiljö.

Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS, i labbets kontrollrumsmiljö.

Viktig samverkan för digital innovation

För Automation Region representerar DigiCORE ett viktigt utvecklingssteg genom att en konkret labbmiljö nu integreras i innovationsmiljön. Dessutom utgör labbet en konkret plattform i det viktiga samarbetet med RISE SICS.

– Labbet finns i en öppen miljö och det är framtidssäkrat eftersom det kan anpassas till nya behov, säger Anders Aabakken, Manager Global Engineering på ABB FACTS samt ordförande för Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp. Det erbjuder viktiga förutsättningar för att skapa nya projekt och dessutom en fantastisk möjlighet till lärande för regionens aktörer.

DigiCORE erbjuder förutsättningar för produkttester, nya samarbeten och affärsmöjligheter. Labbet kan exempelvis användas för omvärldsbevakning och kunskapsutveckling genom dataanalyser och utvärderingar av tekniker som AR, VR och AI. Ett projekt som presenterades under invigningen är ”Smart Automation Living Lab for Process Industry Implementation” (SALLPI). Det ska nu implementeras som en komponent i DigiCORE.

– Genom SALLPI vill vi förkorta tiden från idé till produkt inom processindustrin, där aktörerna i regel är försiktiga med att investera i lösningar som inte har testats i en verklig miljö, säger Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS. Vi erbjuder en sammanhållen och integrerad plattform för testning av innovationer, produkter och system. Målet är att öka organisationers produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Svensk automation på världsscenen i Hannover

Automation

Bilden ovan: Svenska mässan och Automation Region finns med på världens största industrimässa, Hannover Messe, med en automationspaviljong. På bilden syns Annika Persson, affärsutvecklare Svenska mässan, och Catarina Berglund, verksamhetsledare Automation Region. Foto: Svenska mässan/Automation Region. Första veckan i april riktas världens blickar mot svensk industri och innovation. Sverige är partnerland till årets Hannover Messe, […]

Publicerad: 30 mars, 2019
Industriforskarskolans budget är på 75 miljoner kronor. På bilden syns roboten Yumi från ABB, en av flera partners i samarbetet. Bilden från ett annat tillfälle.

SEK 75 million for industrial research school in automation

Automation

The industrial research school at Mälardalen University is named the Automation Region Research Academy (ARRAY) and comprises 15 PhD candidates. Automation Region and Robotdalen are part of the collaboration together with ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik, First Control, and RISE SICS Västerås. The Knowledge Foundation grant SEK 32 million to the project. Industrial Robotics ”For Robotdalen, […]

Publicerad: 14 januari, 2018