Digital teknik räddar framtidens lantbruk

Digital teknik, sensorer och artificiell intelligens är en del av framtidens lantbruk. Agtech 2030 får tioårigt stöd av Vinnova för att bidra till att Sverige blir världsledande inom jordbruksteknologi.

iHubs Sweden Bioekonomi Digital teknik räddar framtidens lantbruk

Bilden ovan: Agtech 2030 har firat med kick off för satsningen på digital teknik och lantbruk. Vinnova delade ut Vinnväxt-statyetten som tecken på den tioåriga finansiering som ska bidra till framtidens lantbruk. På bilden syns processledningen för Agtech 2030, från vänster, Uno Wennergren, Linköpings universitet, Charlotte Norrman, Linköpings universitet, Helene Oscarsson, Vreta Kluster, Per Frankelius, Linköpings universitet, Nils Gabrielsson, Region Östergötland, och Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet. Foto: Crelle fotograf.

Syftet med Agtech 2030 är att skapa en innovationsmiljö för lantbruk med fokus på sensorer, digital teknik, artificiell intelligens (AI) och sakernas internet. Tjugo organisationer har gått samman för att Östergötland, med angränsande områden, år 2030 ska vara en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi.

För lantbruket var industrialiseringen revolutionerande. Nu är vi mitt uppe i nästa skifte, teknikskiftet, där digital teknik, AI och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik. Det är precis vad Agtech 2030 handlar om.

Initiativet har valts ut som ett av Vinnovas Vinnväxt-program och ska bidra till att göra Sverige världsledande inom jordbruksteknologi. Tidsplanen är tio år och finansieringen sker med gemensamma krafter. Vinnova stöttar med drygt 70 miljoner. Bakom initiativet står 20 olika organisationer som representerar lantbruk, maskinleverantörer och teknikbolag. Bland dessa finns Region Östergötland, Vreta Kluster, Science Park Mjärdevi, AgroÖst, Linköpings universitet, SMHI och Hushållningssällskapet.

Många ville vara med och fira satsningen Agtech 2030.

Många ville vara med och fira satsningen Agtech 2030. Foto: Crelle foto.

– Östergötlands styrka inom lantbruk och gröna näringar i kombination med vår tyngd inom forskning, teknik och hållbar utveckling gör att vi har väldigt goda förutsättningar för att uppfylla visionen. Kanske till och med de bästa förutsättningarna i Sverige, säger Per Frankelius, processledare för Agtech 2030 och docent vid Linköpings universitet.

Läs mer om Agtech 2030.

Läs mer om Vinnovas Vinnväxt-program.

Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet och en av processledarna för Agtech 2030 menar att flera av samhället stora utmaningar har sina lösningar inom lantbruket. I hans forskning är siktet inställt mot målet att förstå och stimulera innovativa processer inom främst lantbruket.

Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet och en av processledarna för Agtech 2030 menar att flera av samhället stora utmaningar har sina lösningar inom lantbruket. I hans forskning är siktet inställt mot målet att förstå och stimulera innovativa processer inom främst lantbruket. Foto: Crelle foto.

Fullt ös med studentorkester vid invigningen av Agtech 2030.

Fullt ös med studentorkester vid invigningen av Agtech 2030. Foto: Crelle foto.

Sofia Norberg, Vinnova, och Ingela Appelsved, Naturbruksgymnasiet, trivdes vid Agtech 2030 kick off. Foto: Crelle foto.

Sofia Norberg, Vinnova, och Ingela Appelsved, Naturbruksgymnasiet, trivdes vid Agtech 2030 kick off. Foto: Crelle foto.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll