Digital transformation.

Digital transformation viktigt för Sverige

I takt med ökad digital transformation föreslår OECD att Sverige ska tillsätta en Chief Transformation Officer.

iHubs Sweden Industriell IT Digital transformation viktigt för Sverige

En tydlig förståelse av digital transformation blir allt mer viktigt i takt med utvecklingen av morgondagens trafiksystem med självkörande bilar, icke-personliga hälsodata för forskning på nya läkemedel, geografiska data för att effektivisera samhällsbyggande eller rymddata för att bättre förstå klimatförändringar. För att nämna några exempel.

Sverige har enligt OECD goda förutsättningar för att använda digitala data för att bygga medborgarnära tjänster, analysera komplexa samhällsutmaningar och främja digital innovation. Det framgår i OECD-rapporten Digital Government Review Sweden, som i dagarna lagts fram till regeringen.

Men för att klara det krävs ett tydligt ledarskap från regeringens sida som tydligt fokuserar på data som strategisk resurs. OECD föreslår bl.a. inrättandet av en Chief Transformation Officer. Enligt OECD måste även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Vinnova driva på och samverka med de stora datatunga myndigheterna för att utveckla rutiner och metoder för att producera, tillgängliggöra och experimentera på data.

– Regeringen har nyligen tagit ett initiativ om artificiell intelligens och för att tillgängliggöra öppna data. Men vi måste göra mer. Myndigheterna måste jobba mer öppet, innovativt och datadrivet, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Läs mer om digital transformation på iHubs Sweden.

envelope-o print twitter facebook linkedin