Digitala hälsotjänster får ett lyft i Värmland

Värmland satsar på digitala välfärdstjänster och med satsningen DigitalWell är målet att få fler företag ett etablera sig och utvecklas inom digital hälsa.

iHubs Sweden Life science Digitala hälsotjänster får ett lyft i Värmland

Bilden ovan: Ett av projekten inom DigitalWell ska utveckla en app som hjälper besökare på sjukhuset i Karlstad att hitta rätt. Malin Wik och Linda Bergkvist är forskarna bakom studien. Marie Banck, utvecklingsledare på Region Värmland, har drivit på beslutet att öppna upp dörrarna till det offentliga.

DigitalWell drivs av Stiftelsen Compare i Karlstad, Värmland. En av Compares viktigaste uppgifter är att stimulera samverkan mellan olika aktörer i syfte att skapa tillväxtförutsättningar för regionens IT-sektor. DigitalWell ska skapa nationell och internationell lyskraft som lockar nya företag att etablera sig i Värmland. Det ska få entreprenörer att satsa på att starta nya företag inom området digitala välfärdstjänster och att befintliga företag utvecklar nya produkter och tjänster inom området.

DigitalWell är en EU-finansierad satsning och en så kallad Vinnväxtvinnare, vilket innebär att satsningen har stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. Inom DigitalWell utvecklas digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus. Projektet tar sig an utmaningar från den offentliga sektorn i Värmland och Dalarna.

– DigitalWell handlar om att få stora och små företag att etablera sig, växa och utvecklas inom digitala välfärdstjänster, säger Marika Martin, processledare inom DigitalWell, i en av filmerna.

– Om vi kan hjälpas åt och lösa problem eller göra någonting bra för samhället och för människor och inte gör det, det känns i så fall som ett otroligt slöseri, fortsätter hon.

DigitalWell har också publicerat filmer med andra medarbetare. Malthe Vesström, processledare, berättar om projektet ”Att hitta rätt”, som ska utveckla en app som kan guida besökarna på Centralsjukhuset i Karlstad.

Stefan Alfredsson intervjuas också. Han är lektor i datavetenskap vid Karlstads universitet och arbetar med mobila applikationer och mobil uppkoppling.

– DigitalWell Arena handlar om att möta utmaningarna i välfärdssektorn och specifikt mot hälsosektorn där vi ser att vi har resursbrist och längre vårdköer, där vi har en åldrande befolkning som kräver en annan typ av vård i framtiden. Vi tror att digitalisering av hälsotjänster är ett sätt att möta de här utmaningarna på, att man kan nå bättre effektivitet och resursanvändande.

Se filmerna från DigitalWell.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm är redo att locka startups från Norden och Baltikum till DigitalWell Ventures.

Ny accelerator för digital hälsa

Digital hälsa

DigitalWell Arenas nya accelerator för digitala hälso- och välfärdstjänster, DigitalWell Ventures, har nu formellt bildats.  Startskottet till planerna på en accelerator var när två av Compares medarbetare, Stefan Skoglund och Lina Svensberg, antogs till Founder Institutes program VC Lab. Programmet erbjuder spetskunskaper från världens kanske vassaste företagsbyggare i Silicon Valley, berättar DigitalWell Arena på sin […]

Publicerad: 26 januari, 2021
Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm.

Internationellt nätverk stöttar accelerator i DigitalWell Ventures

Digital hälsa

DigitalWell Ventures fortsätter sin snabba utveckling. De första pilotbolagen är på plats och nu har ett internationellt nätverk av mentorer knutits till acceleratorn för att stötta startupbolagen. Mentorprogrammet skulle ursprungligen vara en resurs bestående av tio till femton mentorer. Men intresset av att vara en del av DigitalWell Ventures-teamet har visat sig ännu större än […]

Publicerad: 22 mars, 2021