DigitalWell Arena ny Vinnväxt-vinnare

I hårdast tänkbara konkurrens är Värmland en av tre vinnare i Vinnväxt-tävlingen. Satsningen DigitalWell Arena får en 10-årig finansiering för att bygga en miljö där framtidens digitala hälsotjänster ska utvecklas.

iHubs Sweden DigitalWell Arena ny Vinnväxt-vinnare

Bilden ovan: DigitalWell i Värmland är en av tre nya vinnare som utses till tio-åriga satsningar av Vinnova. Pokalen syns på bilden.

I hårdast tänkbara konkurrens är Värmland vinnare i Vinnväxt-tävlingen för satsningen DigitalWell Arena. Det handlar om en 10-årig finansiering för att bygga en miljö där framtidens digitala hälsotjänster ska utvecklas, med utgångspunkt i invånarens utmaningar. I Värmland finns unika förutsättningar för att lyckas.

– Det här är ett kvitto på Värmlands styrka som ett nav för innovation och utveckling inom digitala hälsotjänster, säger Jeanette Köster, ansvarig Digital innovation på Compare. Finansieringen gör att vi kan flytta fram positionerna och locka fler företag med spetskompetens att etablera sig i vår region. Satsningen är en katalysator för både tillväxt och att locka digital kompetens till Värmland.

148 miljoner för utveckling av digitala hälsotjänster i Värmland

Som huvudman för initiativet står Compare, ett ledande digitalt kluster i Värmland. Totalt handlar det om 148 miljoner kronor över tio år, från innovationsmyndigheten Vinnova och regionala medfinansiärer, för att skapa ett kompetens- och innovationscenter som involverar invånarna i utvecklingen av hälsotjänster. Målet är att göra det lätt för alla invånare att förebygga hälsa och att få stöd i hälsofrågor när det behövs.

– Vi behöver utveckla digitala lösningar för att erbjuda viktiga samhällstjänster på ett mer jämlikt, resurseffektivt och användarvänligt sätt, säger Magnus Bårdén. Med en åldrande befolkning och ökade förväntningar på tillgänglighet inom välfärden är det helt nödvändigt att prioritera den här typen av satsningar.

Finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova

Vinnova har till uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det sker främst genom bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Det är medel från Vinnovas tävling Vinnväxt som nu tillfaller de digitala ambitionerna i Värmland. Vinnväxt är ett initiativ där regioner kan få finansiering för långsiktiga
innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där det finns förutsättningar att nå internationell framgång. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Läs mer om Vinnovas satsning på Vinnväxt

14 parter tillsammans i Värmland

Bakom initiativet DigitalWell Arena står Compare, Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Karlstad El & Stadsnät, RISE Service Labs, MSB, Tieto, CGI, Nordic Medtest, Effect Management och Xmentor Management.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm.

Internationellt nätverk stöttar accelerator i DigitalWell Ventures

Digital hälsa

DigitalWell Ventures fortsätter sin snabba utveckling. De första pilotbolagen är på plats och nu har ett internationellt nätverk av mentorer knutits till acceleratorn för att stötta startupbolagen. Mentorprogrammet skulle ursprungligen vara en resurs bestående av tio till femton mentorer. Men intresset av att vara en del av DigitalWell Ventures-teamet har visat sig ännu större än […]

Publicerad: 22 mars, 2021