Stor satsning på digitala hälsotjänster

"Det här är en viktig fråga inte bara för regionen utan för hela Sverige och globalt också", säger en av deltagarna i DigitalWell, en av de nya Vinnväxt-vinnare som får tioårig finansiering av Vinnova.

iHubs Sweden Life science Stor satsning på digitala hälsotjänster

Bilden ovan: Fotomontage ur en video som DigitalWell gjort om sin satsning. I filmen berättar flera av regionens aktörer  om sitt stöd för den nya Vinnväxt-vinnaren som får tioårig finansiering av Vinnova.

Som iHubs Sweden kunde berätta redan igår är DigitalWell i Värmland en av de tre regionala satsningar som får en tioårig finansiering som Vinnväxt-initiativ av Vinnova.

Framtidens digitala hälsotjänster ligger i fokus för DigitalWell. Det handlar om att utifrån konkreta behov utveckla innovativa, digitala lösningar för att kunna erbjuda viktiga samhällstjänster av hög kvalitet på ett resurseffektivt och användarvänligt sätt.

Digital Well kommer att attrahera mycket intressanta företag, forskare och näringsliv.

Finansieringen från innovationsmyndigheten Vinnova rör sig om 65 miljoner kronor under tio år. Tillsammans med finansiering från deltagande parter handlar det om 148 miljoner kronor.

Flera av de involverade aktörerna har i en film kort berättat om sin syn på satsningen. Här uttalar sig forskare, representanter från näringsliv, ansvariga inom universitet, kommun och landsting, samt aktörer inom innovationssystemet i Värmland.

Läs nedan om några av rösterna i filmen

”Jag tror väldigt mycket på att ta till vara på innovationskraften som finns i våra verksamheter som kanske inte alltid har någonstans att ta vägen idag”, Thomas Wernerheim, IT-strateg, Karlstads kommun.

”Tillsammans har vi en unik kompetens i vår region”, Jeanette Köster, Områdesansvarig Digital Innovation Compare.

”Vi ska skapa en digital attraktionskraft för Värmland”, Magnus Bårdén, vd Compare.

”Det här är en viktig fråga inte bara för regionen utan för hela Sverige och globalt också. Det här är det som kan rädda sjuk- och hälsovårdskvalitet i framtiden”, Charlotte Bäccman, forskare CTF, Karlstads universitet.

”Vi ser att Digital Well kommer att attrahera mycket intressanta företag, forskare och näringsliv, Fredrik Lindroos, vd Innovation Park.

”DigitalWell är en jätteviktig satsning för oss alla aktörer”, Håkan Spjuth, vd Karlstads universitets Innovation.

”Det är en supermöjlighet för Värmland”, Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg, Landstinget i Värmland.

”Där kan vi göra stor nytta med den forskning som ska genomföra”, Per Kristensson, forskare och föreståndare CTF Karlstads universitet.

”Vi engagerar oss i det här för vi tycker att det är superviktigt att engagera oss i existerande behov, tankar och idéer kring svensk välfärd”, Linda Bergkvist, forskare CTF Karlstads universitet.

Läs mer om DigitalWell som ny Vinnväxt-vinnare

Deltagare i DigitalWell

DigitalWell drivs av Stiftelsen Compare i Karlstad, Värmland. I projektets start handlar det om ett samarbete mellan Compare, Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Region Värmland, Landstinget i Dalarna, Region Dalarna, Friskvården i Värmland, Almi samt Tieto.

Läs mer om Vinnovas satsning på Vinnväxt

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm.

Internationellt nätverk stöttar accelerator i DigitalWell Ventures

Digital hälsa

DigitalWell Ventures fortsätter sin snabba utveckling. De första pilotbolagen är på plats och nu har ett internationellt nätverk av mentorer knutits till acceleratorn för att stötta startupbolagen. Mentorprogrammet skulle ursprungligen vara en resurs bestående av tio till femton mentorer. Men intresset av att vara en del av DigitalWell Ventures-teamet har visat sig ännu större än […]

Publicerad: 22 mars, 2021
Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm är redo att locka startups från Norden och Baltikum till DigitalWell Ventures.

Ny accelerator för digital hälsa

Digital hälsa

DigitalWell Arenas nya accelerator för digitala hälso- och välfärdstjänster, DigitalWell Ventures, har nu formellt bildats.  Startskottet till planerna på en accelerator var när två av Compares medarbetare, Stefan Skoglund och Lina Svensberg, antogs till Founder Institutes program VC Lab. Programmet erbjuder spetskunskaper från världens kanske vassaste företagsbyggare i Silicon Valley, berättar DigitalWell Arena på sin […]

Publicerad: 26 januari, 2021