Illustration: Robotics Care

Duschroboten som gör livet värdigt

"När jag ser den glädje som detta ger till personer som alltid varit beroende av någon annan så är det en enorm tillfredsställelse."

iHubs Sweden Robotteknik Duschroboten som gör livet värdigt

Med en duschrobot kan äldre och rörelsehindrade duscha själva. Det ger ökad självkänsla och livskvalitet. Nu prövas roboten i fem kommuner.

Det är på fem äldreboenden i Karlstad, Eskilstuna, Västerås, Fagersta och Uppsala som duschroboten Poseidon installeras under hösten 2017. Ökad integritet för användaren, minskad risk för fallolyckor och en ekonomisk besparing är några av fördelarna.

De som redan provat duschroboten är mycket positiva. ”Den är ett underverk”, säger Hans Lindström efter att ha duschat med hjälp av den nya innovationen. Med ett ben amputerat har Hans Lindström nedsatt rörelseförmåga och svårt för att kliva in i och ut ur en duschkabin på egen hand. Men med en duschrobot går det så mycket lättare.

När EU-kommissionär Corina Crețu besökte Robotdalen i Västerås fick hon pröva duschroboten som tagis fram av Robotics Care.

När EU-kommissionär Corina Crețu besökte Robotdalen i Västerås fick hon pröva duschroboten som tagis fram av Robotics Care.

Duschroboten Poseidon har utvecklats av entreprenören Thomas Ryberg och hans företag Robotics Care. Det började med att Thomas Rybergs mamma, då över 90 år, berättade hur besvärligt det blivit att duscha. Det kändes osäkert, hon var rädd för att ramla och att duscha med hjälp av ibland främmande personal kändes inte alltid så bra.

För Thomas Ryberg blev det en utmaning att hitta en lösning. Efter ett antal år av utveckling finns den nu färdig för marknaden. Resultatet är Poseidon, en duschrobot med en ergonomisk stol som med avancerad mjukvara, sensorer och motorer skjuts ut ur duschkabinen. Den som ska duscha sätter sig i stolen och åker med den in i duschen.

Väl inne i duschkabinen kan användaren sedan med ett enkelt knappreglage reglera vattenstrålarna så att de kommer åt armar, ben, överkropp, huvud, rygg och även underifrån. Med reglaget styrs även tvålmängden.

Stort behov

I Sverige finns omkring 35 000 strokepatienter mellan 20 till 64 år. Enbart i den gruppen är det många som skulle ha stor användning av en duschrobot, menar Thomas Ryberg. Till det kommer också andra grupper som av olika orsaker har nedsatt rörelseförmåga.

– Så det är inte bara de som är äldre utan även många från ungdomen och uppåt som kan känna att denna hygienlösning kan vara en del av vardagen, säger Thomas Ryberg i en filmad intervju.

Självkänsla och livskvalitet

Robotics Care och Thomas Ryberg har fått stöd av Vinnväxtinitiativet Robotdalen för att utveckla Poseidon. Adam Hagman, affärsutvecklare på Robotdalen, påpekar att forskningsstudier visat hur viktigt det är att kunna sköta sin vardag på egen hand, som att duscha. Det ger självkänsla och livskvalitet.

– När man jämförde en grupp av människor som behövde nästan daglig hjälp för att klara sig, med en grupp som var självständig med hjälp av teknik, såg man att det var en drastisk skillnad och att tillståndet försämrades för de som fick hjälp dagligen, säger Adam Hagman i en intervju om Poseidon.

En ren investering

En duschrobot innebär inte bara ett bättre liv för den som är rörelsehindrad. Den innebär också en besparing för landsting och vårdinstitutioner eftersom personal inte behövs i samma omfattning när patienter vill duscha.

– Ett större sjukhus har gjort behovsanalyser där de räknar med att spara tio minuter per patient. Är det 25 patienter blir det en besparing på 250 minuter per dygn, säger Thomas Ryberg.

Undvika tunga lyft

Tunga lyft och en stressig arbetssituation sliter på personal inom vårdsektorn, något som i förlängningen kan leda till sjukskrivningar och personalbrist. Dessutom kan duschroboten minska risken för fallolyckor på våta golv, understryker Thomas Ryberg.

Fakta om Robotdalen

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxtinitiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

Om projektet

Duschroboten Poseidon har, utöver Robotdalen, fått stöd från bland annat Almi, Forsknings- och utvecklingsrådet i Västmanland, Vinnova, Länsstyrelsen i Västmanland och Hjälpmedelsinstitutet.

Företaget bakom innovationen, Robotics Care, har dessutom fått ett anslag på nära 500.000 kronor av Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 som stöd för att duschroboten ska nå ut på den svenska och europeiska marknaden.

Enligt en utvärdering som gjorts inom Horizon 2020 har Poseidon hög marknadspotential inte bara i Europa utan även på global nivå.

Det är ett glädjande betyg för duschroboten men för Thomas Ryberg är kanske tillfredsställelsen främst att ett behov som många människor har nu kan lösas.

– När jag ser den glädje som detta ger till personer som alltid varit beroende av någon annan så är det en enorm tillfredsställelse, säger Thomas Ryberg.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll