Boliden Eltrolley – test av eldrivna gruvtruckar ovanjord, är ett projekt som lyfts fram av IVA i rapporten Vägval för klimatet som bland annat visar på behovet av minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet drivs under 2018 – 2019 i samverkan mellan Boliden, ABB, Eitech, Catepillar och Pon med delfinansiering av Energimyndigheten.

Eldrivna gruvtruckar kan ersätta dieselfordon i Aitik

Kan 70 miljoner ton berg varje år transporteras ur gruvan utan fossila bränslen? Det menar Boliden som tar ett stort steg mot elektrifiering av gruvbrytning.

iHubs Sweden Industriell IT Eldrivna gruvtruckar kan ersätta dieselfordon i Aitik

Ny teknik som utvecklas i Boliden Aitik-gruva kommer att spela en nyckelroll för gruvföretagets strategi att bli oberoende av fossila bränslen. Förhoppningen är att kunna minska växthusgasuppsläppen med upp till 80 procent på de sträckor där tekniken implementeras. Dessutom finns potential för ökad produktivitet.

– Detta projekt har potential att radikalt minska koldioxidutsläppen från gruvbrytningen, det är ytterligare en åtgärd för att minska olika industriprocessers utsläpp. Minskade koldioxidutsläpp från gruvbrytningen är viktigt för att kunna tillverka till exempel framtidens fordon på ett mer hållbart sätt. Denna satsning är på så sätt ett komplement till Northvolts kommande gröna batterifabrik som också den delfinansieras av Energimyndigheten, säger generaldirektör Erik Brandsma.

Den elektrifierade provsträckan kommer att driftsättas under hösten 2018.

Detta projekt har potential att radikalt minska koldioxidutsläppen från gruvbrytningen

Stort samarbete

Inom det tvååriga projektet med elektrifiering av trucktransporterna i Aitik, Sveriges största koppardagbrottutvecklas, ska en elektrifierad transportramp med kontaktledningar och fyra modifierade bergtruckar med strömavtagare byggas.

Projektet utgår från ett stort samarbete med ett flertal partners. Eitech och ABB för uppbyggnaden av den elektriska infrastrukturen. Pon Equipment och Caterpillar utför ombyggnad av gruvtruckarna. Chalmers bedriver forskning som belyser systemaspekterna kring elektrifieringen. Projektet stöds av Energimyndigheten.

Hantera utmaningar

– Att hantera utmaningarna med att bygga upp en helt ny anläggning i en aktiv gruva utan att störa pågående produktion eller äventyra säkerheten är kritiskt för projektet. Under uppbyggnaden kommer vi i perioder ha över 30 personer som arbetar parallellt med installationen, säger Peter Palo, projektledare för systemuppbyggnaden i Aitik.

Dieseldrivna truckar i Bolidens Aitik-gruva ska ersättas med elektriska. Foto: Boliden/Stefan Berg.

Dieseldrivna truckar i Bolidens Aitik-gruva ska ersättas med elektriska. Foto: Boliden/Stefan Berg.

– Dieseldrivna transporter är den dominerande källan för växthusgasutsläpp i vår verksamhet, dessutom påverkar utsläppen den lokala arbetsmiljön negativt. Elektrifiering är den teknik vi ser som bäst lämpad för att minska vårt dieselberoende, säger Jonas Ranggård, ansvarig för energiprogrammet inom Boliden gruvor.

Elektrifiering av fordon via kontaktledningar har funnits under lång tid. Många utmaningar återstår dock för att bevisa att tekniken fungerar i denna tuffa tillämpning.

Rikard Mäki är projektledare för forskningsprojektet; ”För att bevisa att tekniken fungerar i vårt klimat och med den storlek av fordon vi använder krävs samarbeten med flera aktörer. Vi är stolta att kunna presentera ett starkt projektteam med världsledande aktörer från industri och universitet. Stödet från Energimyndigheten förstärker vår övertygelse om att vi är på rätt väg. Samtidigt är det en spännande utmaning i att leva upp till det förtroende vi fått på att leverera resultat och sprida kunskap.

(Boliden är en av finansiärerna bakom Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations.)

Bilden överst: Foto Boliden.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll