En katalysator för innovation inom vården

250 idéer, 20 företag och ett 30-tal nya produkter. Samverkan kring en spetsmiljö har gett Innovation Akademiska stor framgång.

iHubs Sweden Life science En katalysator för innovation inom vården

Innovation Akademiska har sedan starten för nästan 10 år sedan utvärderat cirka 250 idéer, stött bildandet av mer än 20 företag och hjälpt till att få fram ett 30-tal nya produkter i en spetsmiljö för hälso- och sjukvård.

Vinnväxtinitiativet Uppsala BIO inledde tillsammans med sina partners projektet Innovative Hospital för att stärka idéutvecklingen från universitetssjukhuset. Med andra ord, ett typiskt exempel på ett Vinnväxtinitiativs roll som katalysator och koordinator mellan olika aktörer i en spetsmiljö.

Projektet ledde till bildandet av Innovation Akademiska som erbjuder en möjlighet för företag som vill utveckla sina produkter i nära samarbete med hälso- och sjukvård och en väg ut för idéer som kommer från sjukhusets personal och deras dagliga arbete.

Fånga upp idéer

Maria Cederblad, tidigare chef för Gränbystadens vårdcentral, är i dagarna utsedd till ny chef för Innovation Akademiska och efterträder därmed Johan Kaarme. Maria Cederblad är utbildad och disputerad sjuksköterska, med bred erfarenhet av att starta upp enheter inom hälso- och sjukvården.

– Min ambition är att vi på Innovation Akademiska ska fortsätta fånga upp patienters, anhöriga och medarbetarnas idéer, bland annat genom att implementera Idékraft på hela sjukhuset. Det är ett projekt som handlar om att på ett strukturerat sätt ta emot idéer som kan utveckla vården, antingen produkter, tjänster eller nya arbetssätt, säger Maria Cederblad.

När Innovation Akademiska startade 2008, i början som en enhet vid Uppsala Universitetssjukhus och Enköpings sjukhus, var uppgiften att hjälpa kreativa sjukhusanställda, varav många har utvecklat sina idéer för nya medicinska apparater och tjänster. Uppsala BIO var en katalysator bakom detta initiativ och för att uppnå sina mål har Innovation Akademiska tillgång till Uppsalas välutvecklade innovationsnätverk samt till nationella motsvarigheter.

– Vi ska också fortsätta samverka med innovativa företag som är villiga att tillsammans med oss utveckla hälso-och sjukvården. Detta sker nu genom projektet Testbädd Primärvård och till hösten ett Innovation Race. Målet är att Akademiska Sjukhuset ska bli ett av de mest innovativa sjukhusen i Sverige, säger Maria Cederblad.

Testbädd Primärvård

Testbädd Primärvård är en utvecklings- och utvärderingsmiljö där produkter och tjänster bedöms se om de uppfyller testarens behov. Testarna i detta fall är personal, patienter och till och med släktingar som arbetar och besöker primärvården.

Målet är 15 samarbeten med företag under projektets operativa period tillsammans med tre primära vårdenheter: ett folkhälsocenter, ett privat vårdcenter och en habiliteringsenhet i Region Uppsala.

Samarbete med företag

Tillsammans med dessa enheter kommer ett antal affärspartnerskap byggas med företag vars tjänster och produkter matchar dessa behov och initierar samarbeten med dem. Alla samarbeten ska baseras på befintliga operativa behov som föreslagits av personal, patienter och närstående. Dessa kan omfatta allt från bättre diagnostik till digitala tolkningstjänster och mer miljövänliga plastförkläden.

– Den ursprungliga tanken bakom Innovation Akademiska var att utnyttja den mängd goda idéer som finns på våra sjukhus med potential att förbättra vårdsituationen för både personal och patienter. Vårt mål var att få innovatörerna att förverkliga sina idéer, säger Johan Kaarme, som fram till nu varit vd för Innovation Akademiska.

Bilden överst: Maria Cederblad, ny chef för Innovation Akademiska. Till höger ett foto från Innovation Race, en tredimensionell visualisering inför canceroperationer. På bilden syns Anna-Karin Haylock, öron-näs-halsläkare.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll