Enjay renar fet restaurangluft, siktar nu på Polen

Företaget Enjay, rankat som ett av Sveriges hetaste unga teknikbolag, deltog nyligen i en träff med ett polskt konsortium arrangerat av Sustainable Business Hub i Malmö. Nu siktar Enjay på att öppna affärer i Polen.

iHubs Sweden Urbana försörjningssystem Enjay renar fet restaurangluft, siktar nu på Polen

Bilden ovan: Ur film från Enjay.

Det senaste året har varit mycket lyckat för Enjay. Under våren 2018 utsågs det till ett av Sveriges hetaste unga teknikbolag och hamnade därmed på Ny tekniks och Affärsvärldens 33-listan. Dessutom utnämndes Enjay till Årets Språngbrädeföretag av Connect och i slutet av 2017 listades Enjay som ett av Europas 30 mest intressanta startupbolag inom miljöteknik, i en lista som upprättas av Climate-KIC, Europas största innovationspartner.

Siktar på affärer i Polen

Nu väntar en möjlig expansion till Polen, tack vare ett möte som Sustainable Business Hub i Malmö arrangerat med ett polskt konsortium. Mötet arrangerades inom Vinnväxt-initiativet Urban Magma som ett led i arbetet med internationalisering.

Uppmärksamheten kring Enjay kommer från deras produkt Lepido, som öppnat upp en helt ny nisch för effektiv energiåtervinning i restaurangventilation. När traditionella värmeväxlare används i restaurangventilation förstörs de ofta av fett, sot och fukt. Det har Enjay lyckats lös med ett unikt filter och en lika unik luftvärmepump. Kombinationen gör att Lepido är den första energiåtervinnaren som klarar av att sitta i den aggressiva miljön i restaurangventilation, något som gör att den kan göra stora besparingar för fastighetsägare.

Sustainable Business Hub har på sin hemsida uppmärksammat Enjay där en av grundarna, Nils Lekeberg, berättar mer om vad en första kontakt med Polen som en ny marknad betyder för företaget.

”Initialt var förväntningen att kunna få en överblick på marknaden och påbörja analysarbetet med hur marknaden skulle kunna bearbetas. Konsortiet verkade, exempelvis genom att ha sökt samarbete med Sustainable Business Hub, vara engagerade i energieffektivisering. Bara att ha bokat mötet borgade för en proaktiv inställning,” säger Nils Lekeberg till Sustainable Business Hub.

”Konsortiet är en spelare som vi på Enjay är villiga att testa som distributör för Polen, kanske till och med som exklusiv partner för marknaden. Det var tydligt att de direkt förstod vår produkts fördelar och att de hade en djuplodande förståelse för hur marknaden skulle kunna bearbetas och hur de potentiella kunderna skulle reagera på de olika argumenten”, fortsätter Nils Lekeberg.

”Så fort Enjay har material färdigt på engelska planerar vi för ett uppstartsmöte där Enjay besöker Warszawa för att fördjupa kunskapen om marknaden och starta upp konsortiets säljarbete. Uppskattningsvis ligger det mötet i slutet av februari, eller i början av mars.”

Vad är intressant med den polska marknaden?
”Faktum är att konsortiet gjorde Polen intressant för oss – utan deras initiativ hade vi inte gjort några marknadsföringsinsatser gentemot Polen just nu. Men med deras presentation blev det också tydligt att de argument som är starka i Sverige och Norge, är ännu starkare i Polen, bland annat på grund av galopperande energikostnader. Den geografiska närheten är en fördel som gör att vi enklare kan hålla en tät besöksfrekvens”, säger Nils Lekeberg.

Se film från Enjay om Lepido

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll