Peter Eriksson, digitaliseringsminister, under konferensen Digitalisering av industri i miljö i Sundsvall. Bilden ur den film som spelades in av Peter Erikssons tal.

Etik och AI viktigt för digitaliseringsministern

Peter Eriksson menar att Sverige och Europa kan ta ett ledarskap inom AI-utvecklingen, särskilt i samspelet mellan människa och AI.

iHubs Sweden Bredband och sensorteknologi Etik och AI viktigt för digitaliseringsministern

17 april arrangerade Mittuniversitetet och Bron Innovation en konferens kring Digitalisering av industri och miljö. Dagens huvudtalare var digitaliseringsminister Peter Eriksson som berättade om regeringens digitaliseringspolitik och hur AI blir en allt mer viktig del av teknikutvecklingen.

– Vi måste ha en tydlig inriktning med vår digitalisering av Sverige. Sverige ligger ju bra till, men det är ju inte en självklarhet att det i framtiden kommer fortsätta att vara så. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, säger Peter Eriksson, digitaliseringsminister.

– Vi står inför den största förändringen vi kommer att se inom vår livstid, menade Peter Eriksson och nämnde en mängd områden som digitalisering, artificiell intelligens, blockkedjor, delningsekonomi, robotar, automation, sensorer, 3Dprinting och nanoteknik.

Flera satsningar på AI

Peter Eriksson uppehöll sig särskilt kring frågan om artificiell intelligens, AI.

– Det är kanske det hetaste området, men Sverige har ännu inte riktigt varit med på banan. Men på senaste tiden har vi sett flera initiativ, säger han och menar att det sker en omsvängning i såväl Sverige som Europa kring AI.

Peter Eriksson lyfter bland annat fram den miljardsatsning som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse nyligen lagt för att stärka svensk forskning inom AI.

– Utöver den stora Wallenbergsatsningen ser vi också ett näringsdrivet initiativ från bland annat Chalmers som mer handlar om utbildning. Här kommer vi att få mer besked inom kort.

– Dessutom har vi från regeringen gett uppdrag till Vinnova att kartlägga hur företag och forskning ligger till inom AI, fortsätter Peter Eriksson.

USA och Kina ligger långt fram inom AI-området men Peter Eriksson menar att Sverige och Europa kan ta ett ledarskap inom delar av utvecklingen. Särskilt viktigt är samspelet mellan människa och AI, menar han.

– Vi kan tala mer om etiken , normerna och rättssamhället. Vi borde kunna vara drivande i de mänskliga aspekterna kring dessa frågor, säger Peter Eriksson.

Fyra punkter om AI

Han sammanfattar sin presentation om AI i fyra punkter inför framtiden.

  • Sveriges fokus bör vara tillämpad AI
  • Kompetensförsörjning är helt centralt
  • Insatser för Human AI krävs
  • Dagens AI behöver sättas i människans tjänst

– Vi behöver en aktiv politik för att ta tillvara den potential som finns inom AI. Vi behöver också en diskussion kring frågorna vad den nya tekniken betyder på längre sikt. Men det innebär inte att vi ska låta bli den, men vi ska sätta upp etiska normer och system för hur vi ska jobba, säger Peter Eriksson.

Se Peter Erikssons presentation

Vinnväxt-initiativet Fiber Optic Valley i Hudiksvall fanns med under dagen. Fiber Optic Valley är en del av forskningsinstitutet RISE Acreo vars vd Peter Björkholm var en av talarna.

Anne Håkansson, docent inom Software and Computer Systems på KTH, talade om möjligheter och utmaningar med AI. Jonas Gustavsson, vd på ÅF, presenterade hur ÅF utvecklar hållbara lösningar, Magnus Hedin, vice vd och affärsutvecklingschef på SDC, berättade om digitaliserad skogsdata. Dessutom deltog även Peder Björk, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall.

Bilden överst: Peter Eriksson, digitaliseringsminister, under konferensen Digitalisering av industri i miljö i Sundsvall. Bilden ur den film som spelades in av Peter Erikssons tal.

envelope-o print twitter facebook linkedin