Ett andrum i storstadens buller

En tyst, flexibel ljudmiljö uppbyggd av hexagoner i glas. En innovativ produkt som kan ge avkoppling i bullriga miljöer.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Ett andrum i storstadens buller

Tysta Offentliga Rum-projektet (TOR) fick såddfinansiering från Smart Housing Småland. Där tog man fram TOR-konceptet – en tyst, flexibel ljudmiljö uppbyggd av hexagoner i glas. Det är en innovativ produkt som kan ge avkoppling i miljöer med buller. Nu ska konceptet tas vidare mot en marknadsetablering.

Användningsområdena har expanderats mot bland annat byggprojekt och skolor vilket är mycket intressant ur ett Smart Housing-perspektiv.

Tysta Offentliga Rum

Tysta Offentliga Rum är ett Vinnova-finansierat projekt för att möta samhällsutmaningen buller. I innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum skapas bullerdämpade platser mitt i stadskärnan. Störande trafikljud och buller dämpas med hjälp av avancerad teknik, som skapar en behagligare ljudupplevelse. Se mer i filmen nedan.

Buller skadar oss

Buller är ett av de allvarligaste och mest svårlösta problemen när man bygger framtidens hållbara och attraktiva städer. 75 % av den europeiska befolkningen bor i storstäder. 40 procent av befolkningen i Europa är utsatta för skadliga bullernivåer över 55 dB. Typiska bullerkällor är trafik, ventilation, industrier och bygg- och anläggningsarbeten.

Buller är ett problem för att det orsakar

  • höjt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar
  • en försämring av allmänt välmående på grund av ökad stress och störd sömn
  • försämrad koncentrationsförmåga och arbetsprestanda

Ett andrum i storstaden

Visionen är att med individen i fokus skapa attraktiva avstressande mötesplatser för rekreation och återhämtning.

Nu ska man utveckla, paketera och globalt distribuera kostnadseffektiva, innovativa stadsrum. Ett mål är även att aktivt utveckla marknaden genom att stötta utveckling av policy och direktiv inom buller, innovationsupphandlingar och offentliga-privata investeringar.

Partnerskapet kommer att utveckla konceptet för platsanpassade mötesplatser till en pre-kommersiell fas. TOR-konceptet etableras i full skala på flera platser runt om i Europa, till exempel i London. Detta blir platser för kontinuerligt samarbete och utveckling med slutanvändare och kunder. Här testas även finansieringslösningar, affärskoncept och leveranskedjor.

Fakta om Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är ett Vinnväxtinitiativ som möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart.

Smart Housing Småland bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.
Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder.
RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Smarta glasögon

Smart samarbete ger innovativ byggteknik

Smarta städer och hus

Ett flerårigt samarbete mellan Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland och bostadsutvecklaren OBOS har lett till en innovativ plattform för det industriella träbyggandet. – Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef för OBOS, i en intervju på Smart Housing Smålands hemsida. – Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster […]

Publicerad: 20 april, 2021
Trähus

Trähusdagen 2021 gav inblick i nya klimatregler

Smarta städer och hus

Energi & Miljö, Klimat, Regelverk och Trender. Det var fokusområden för Trähusdagen 2021 som hölls online 10 mars. Sammanlagt bjöd arrangörerna (RISE, TMF och Smart Housing Småland) på 13 föredrag inom de fyra fokusområdena. Här är ett axplock från redovisningen som återfinns på Smart Housings webb. Efstathia Vlassopoulou, Anthesis, presenterade en jämförelse mellan klimatpåverkan från […]

Publicerad: 15 mars, 2021