Kirsi Jarnerö, processledare Smart Housing Småland.

Ett hållbart samhälle med trä som byggnadsmaterial

VinnVäxtmiljön Smart Housing Småland bidrar till ett webbinarium om modernt träbyggande och hållbart byggande.

Foto: Kirsi Jarnerö, biträdande processledare Smart Housing Småland.
iHubs Sweden Smarta städer och hus Ett hållbart samhälle med trä som byggnadsmaterial

VinnVäxtmiljön Smart Housing Småland och dess biträdande processeldare Kirsi Jarnerö (bilden ovan) bidrar till ett webbinarium om modernt träbyggande och hållbart byggande.

Trä som byggnadsmaterial har ökat i användning och betydelse under de senaste åren. Denna utveckling går hand i hand med teknikutveckling och ökat intresse för hållbart byggande.

Den 13 oktober arrangerade IVA ett webbinarium som visar hur modernt träbyggande är utformat och hur företagen ser på utvecklingen och möjligheten att skapa en ny marknad i Sverige och internationellt. Från Smart Housing Småland medverkade Kirsi Jarnerö. Nu kan du se det inspelade webbinariet i länken nedan!

Det är 25 år sedan man tillät träbyggande i fler än 2 våningar. Vissa kommuner och regioner har drivit utvecklingen och tagit fram trästrategier som visar träbyggandets möjligheter. Företag, akademi och institut har också samverkat för att utveckla teknik för uppförande av större byggnader i trä. Detta har lett till att man nu årligen bygger strax under 4000 lägenheter i hus med trästomme.

Detta webbinarium visar hur modernt träbyggande är utformat och hur företagen ser på utvecklingen och möjligheten att skapa en ny marknad i Sverige och internationellt. Träbyggnadsstrategier på lokal nivå är ett starkt verktyg för att driva utvecklingen, vilket påvisas mycket tydligt i exempel från Växjö.

Fortsatt finns ett stort behov av att öka innovationskraften, men också utbildning för att få fram de kompetenta personer som behövs för att driva utvecklingen framöver. Via VinnVäxtmiljön Smart Housing Småland samverkar man i triple helix samverkan med samhälle, näringsliv och akademi för att öka innovationskraften i nya gemensamma utvecklingsprojekt. Exempel visar också på hur man vid universitet utvecklar forskning och utbildning tillsammans med näringslivet för att utveckla både teknik och kompetens kopplat till träbyggnadsteknik och skog- och träteknik.

Medverkande: Lena Ek, styrelseordförande Södra skogsägarna, Olivia Thim, Näringslivsutvecklare hållbart byggande Växjö kommun, Kirsi Jarnerö, Processledare Smart Housing Småland, Thomas Bader, Professor i byggteknik, Linnéuniversitet och Johan Bergh, Professor skogsskötsel, Linnéuniversitet och Marie Johansson, Professor och Projektledare vid RISE och Linnéuniversietet.

Se det inspelade webbinariet från IVA här.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Trähus

Trähusdagen 2021 gav inblick i nya klimatregler

Smarta städer och hus

Energi & Miljö, Klimat, Regelverk och Trender. Det var fokusområden för Trähusdagen 2021 som hölls online 10 mars. Sammanlagt bjöd arrangörerna (RISE, TMF och Smart Housing Småland) på 13 föredrag inom de fyra fokusområdena. Här är ett axplock från redovisningen som återfinns på Smart Housings webb. Efstathia Vlassopoulou, Anthesis, presenterade en jämförelse mellan klimatpåverkan från […]

Publicerad: 15 mars, 2021