Färdplan ska göra Europas processindustri globalt stark

En färdplan för att europeisk processindustri ska bli globalt konkurrenskraftig har tagits fram av ProcessIT.EU.

iHubs Sweden Industriell IT Färdplan ska göra Europas processindustri globalt stark

– Den nya versionen av ProcessIT.EU-färdplanen ger input till den strategiska planeringen för processindustriell IT- och automation för process- och tillverkningsindustrin. Det omfattar 10 FoU-områden, 9 game changers och även relevanta och nya affärsmodeller av intresse, säger John Lindström på ProcessIT Innovations och Luleå tekniska universitet.

– Färdplanen är relevant för alla inom strategiska, taktiska eller operativa ansvarsområden, och behöver ingå i planerings- och förnyelseprocessen, fortsätter han.

Vinnväxt-initiativet ProcessIT Innovations har bistått under framtagandet av färdplanen.

Ladda ner European Roadmap For Industrial Process Automation.

Ladda ner kort presentation av European Roadmap For Industrial Process Automation.

ProcessIT.EU roadmap för industriell processautomatisering bidrar till den europeiska process- och tillverkningsindustrin genom att ge insatser om vad som är möjligt och nödvändigt inom IT och automation. Roadmappen kan ses som ett bidrag till strategiskt beslutsfattande för att europeisk processindustri ska kunna vara konkurrenskraftig, lönsam och hållbar över tiden.

På en taktisk nivå kan färdplanen ses som en checklista och idékälla för FoU-planering och aktiviteter.

ProcessIT.EU roadmap för processindustrin lanserades ursprungligen 2013 för att ge vägledning och input för processindustrin, leverantörer av processindustriella IT- och automationslösningar, forskare samt beslutsfattare.

Huvudsyftet är att den europeiska processindustrin ska vara konkurrenskraftig, lönsam och hållbar.
För att stödja den europeiska processindustrin i sina processer för automatisering av industriella processer skisserar ProcessIT.EU-färdplanen tre överordnade behov: hållbar produktion, kompetenshantering och förtroende, säkerhet och integritet.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll