Stora Enso pappers- och massaindustri.

Fokus på säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin

iHubs Sweden Bioekonomi Fokus på säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin

Paper Province berättar i ett flertal artiklar på sin hemsida om vikten av säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin. Innovationshubben Paper Province koordinerar ett säkerhetsnätverk för sex företag inom just pappers-massaindustrin. Syftet är öka individers och organisationers säkerhetsmedvetenhet där både fysisk säkerhet och mentalt välmående ingår.

Medverkande företag är Stora Enso Skoghalls bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Rottneros, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors och Nordic Paper.

Genom att lyfta fram incidenter som inträffat på olika arbetsplatser kan företagen i nätverket lära av varandra så att de kan göra preventiva åtgärder. Nätverket är därför en viktig del i ett proaktivt systematiskt säkerhetsarbete.

– Vissa av företagen i nätverket är vanligtvis konkurrenter. Det är inte ofta de sitter vid samma bord, men i det här nätverket pratar vi inga priser eller marknadsandelar. Här pratar vi bara om hur vi kan lära av varandra och tillsammans se till att alla kommer hem efter jobbet i samma skick som de gick dit, säger Per Myhrén, projektledare och koordinator, i en artikel på Paper Province hemsida.

Läs mer hos Paper Province.

Foto ovan: Stora Enso.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll