Forskning ska ge nya innovationer snabbare

Forskning i bioteknik ska lättare hitta ut på marknaden och kommersialiseras. Interaktiva plattformen KETBIO ska bidra till det.

iHubs Sweden Bioekonomi Forskning ska ge nya innovationer snabbare

KETBIO är ett initiativ som sammanför experter från sex länder i Europa, med målet att effektivisera överföring av forskning till marknad. RISE Processum, som är värd för Vinnväxt-initiativet Framtidens bioraffinaderi, koordinerar arbetet i Sverige.

KETBIO är en interaktiv plattform som ger tillgång till en rad tjänster och en mötesplats online. Fokus ligger inom området bioteknik.

– Alla vinner på en snabbare kommersialisering av forskning. Många utmaningar är gemensamma och där finns en potential till samverkan och kunskapsutbyte, vilket kommer att ske exempelvis genom webbinarier, säger Marie-Louise Wallberg, senior projektledare RISE Processum .

Ökad innovation

Initiativet har som mål att öka innovationen i Europa. Plattformen är öppen för alla yrkesverksamma och forskare inom bioteknik. Nätverkande med internationella kollegor och experter, möjlighet att visa upp projektprofiler till en bred publik, sök- och erbjudandeutrymmen, marknadsundersökningar, webbinarier och kontakter med företag är några tjänster som ryms på plattformen.

– Forskning inom bioteknik är en viktig pusselbit för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Det är ett nyckelverktyg inom bland annat bioraffinaderi, marina- och sötvattensteknologier, energi- och avfallskonvertering, mat, foder- och textilproduktion, jordbruk och mycket mer, säger Marie-Louise Wallberg.

KETBIO är en EU-finansierad samordningsinsats under Horizon 2020. Bioteknik har identifierats av EU som en Key Enabling Technology (KET) tillsammans med mikro- och nanoelektronik, nanoteknik, avancerade material, fotonik och avancerad tillverkningsteknik. KETBIO koordineras av tyska Dechema och i konsortiet ingår specialister inom kemiindustrin, experter på innovation och tekniköverföring, forskare och kommunikatörer.

Om Processum
Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs norrlandskusten är Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för Vinnväxt-initiativet Framtidens Bioraffinaderi. Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi. Processums huvudkontor finns i Örnsköldsvik. I december 2017 etablerades även ett kontor i Sundsvall.

Foto ovan: Jonas Forsberg.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll