Forskning som konst var temat för ett vernissage som Paper province och Karlstads universitet bjöd in till.

Forskning som konst

Ett unikt vernissage där aktuella forskningsprojekt visas upp som konst. Det har Paper Province tillsammans med Karlstads universitet bjudit in till.

iHubs Sweden Bioekonomi Forskning som konst

Syftet med att gestalta forskning som konst var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka företagens konkurrenskraft. Helt enkelt ett annat sätt visa på forskningsinformation från Vinnväxtinitiativet Paper Province och Karlstads universitet.

– Det här gör att man blir intresserad. Detta skulle många människor kunna ta till sig, förstå och gilla. Ett bevis på att det går att presentera forskning på ett kul och iögonfallande sätt. Jag hoppas det här ställs ut på andra ställen också så att fler får ta del av det, sade Claes Andersson som besökte utställningen för Valmets räkning.

Se filmen nedan från vernissaget då forskning blev konst

Formgivare tolkade forskning

Formgivare på Bulldozer kommunikationsbyrå fick i uppdrag att tolka elva forskningsprojekt och skapa grafiska konstverk som ska fungera som diskussionsunderlag för forskarna och samtidigt kunna stå för sig själva. Som konst.

Vernissaget inleddes med att varje forskare fick en minut att berätta om sin forskning. Därefter öppnades dörrarna till utställningen och åhörarna hade möjlighet att ställa frågor till forskarna.

Ett sätt att nå ut till fler

För Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi på Karlstads universitet, är forskningskommunikation väldigt viktigt.

– Det här är ett sätt för oss att nå ut till fler med vår forskning, som jag tror fungerar. Jag har haft mycket intressanta samtal med representanter från både företag och myndigheter. Det är värdefullt att få direktkontakt med människor, till skillnad från när man håller en presentation eller föreläsning.

Fakta om Paper Province

Paper Province utsågs i tuff konkurrens av innovationsmyndigheten Vinnova till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013.

Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. Läs mer om Paper Province.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stora Enso pappers- och massaindustri.

Fokus på säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin

Bioekonomi

Paper Province berättar i ett flertal artiklar på sin hemsida om vikten av säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin. Innovationshubben Paper Province koordinerar ett säkerhetsnätverk för sex företag inom just pappers-massaindustrin. Syftet är öka individers och organisationers säkerhetsmedvetenhet där både fysisk säkerhet och mentalt välmående ingår. Medverkande företag är Stora Enso Skoghalls bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, […]

Publicerad: 11 maj, 2021