Bakom det nya masterprogrammet i geohälsa ligger ett samarbete med universitetet i Canterbury på Nya Zeeland som Vinnväxtinitiativet Future Position X bidragit till.

Först i världen med utbildning i geohälsa

Högskolan i Gävle startar internationellt masterprogram inom Geohälsa, ett nytt tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar hälsa med geografiska informationssystem (GIS).

iHubs Sweden Geografisk information Först i världen med utbildning i geohälsa

Eftersom den nya masterutbildningen i geohälsa är på engelska och online finns stora möjligheter att rekrytera studenter från hela världen.

– Lyckas vi anpassa och använda GIS-teknologi för hälsa, så kommer det att ge spinoff till många nya företag i regionen, säger Nader Ahmadi, prorektor vid Högskolan i Gävle.

Vi ser tydligt att geohälsa kommer att fortsätta utveckla regionen.

Geohälsa ett växande område

Tillämpningen av geohälsa är växande och når allt fler områden.

  • Vid epidemier, och när det gäller att spåra sjukdomar eller sjukligt beteende, då kan man spåra på vilka områden som drabbats och karakteristiska drag i dessa områden.
  • Om man vill undersöka ohälsa bland skolungdomar, kan man exempelvis följa i vilket avstånd till skolor snabbmatsrestauranger eller kiosken finns och mappa dem och på så sätt kunna härleda sämre hälsa hos elever som befinner sig där.
  • Inom äldrevården, när det gäller vården av dementa. Istället för att låsa in eller ha ständig bevakning, kan man använda GIS-teknik som innebär en mycket större frihet och samtidigt lätt kan visa var och i vilka områden personen befinner sig.

Internationellt samarbete

Bakom det nya masterprogrammet ligger ett samarbete med universitetet i Canterbury på Nya Zeeland som Vinnväxtinitiativet Future Position X bidragit till.

– För oss är det här en stor milstolpe, inte minst i kombination med nya Gävle Innovation Arena, säger Anna Fjällström, vd för Future Position X.

Gävle Innovation Arena invigdes i januari 2018 och har drivits fram av Future Position X för att stötta forskare, studenter, innovatörer, verksamhets- och produktutvecklare att hitta lösningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga stad.

Anna Fjellström betonar att både masterprogrammet och Gävle Innovation Arena är viktiga byggstenar i ett internationellt arbete för regionen kring geohälsa.

– Ett bevis för det har vi redan fått i och med att USA:s ambassadör nyligen lade huvuddelen av sitt besök i Gävle till innovationsarenan, säger Anna Fjellström.

– Vi ser tydligt att geohälsa kommer att fortsätta utveckla regionen och medborgarnas livskvalitet på ett hållbart sätt med ny teknik, menar Anna Fjellström.

Fakta om Future Position X

Future Position X, FPX, har en av de mest moderna miljöer för forskning, utveckling och test inom GeoHälsa och smarta städer.

Future Position X (FPX) startade som ett initiativ 2006, med syftet att skapa tillväxt i regionen genom att arbeta med hälsa och välbefinnande hos människan i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Idag är Future Position X en industriutvecklande klusterorganisation som tillsammans med akademin, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle driver hållbar tillväxt och utveckling inom området GeoHälsa och smarta städer. Genom att nyttja ett av regionens starkaste områden, den geografiska positionen, är Future Position X en del av ekosystemet som driver tillväxt i regionen för friskare och mer välmående medborgare.

Future Position X är sedan 2013 ett av flera Vinnväxtinitiativ inom Vinnovas Vinnväxtprogram.

Bilden överst: Bakom det nya masterprogrammet i geohälsa ligger ett samarbete med universitetet i Canterbury på Nya Zeeland som Vinnväxtinitiativet Future Position X bidragit till.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll