Fossilfritt stål börjar i gruvan

Sverige satsar på en fossilfri stålproduktion genom LKAB, SSAB och Vattenfall. Nu tas ett viktigt steg genom en pilotanläggning som LKAB sätter upp för att nå en fossilfri produktion av järnmalmspellets.

iHubs Sweden Industriell IT Fossilfritt stål börjar i gruvan

Bilden ovan: Under Hannovermässan berättade Martin Lindqvist, vd för SSAB, Jan Moström, vd för LKAB, och Magnus Hall, vd för Vattenfall, om satsningen på fossilfri stålproduktion. Foto: Mikael Hansson.

Inom kort startar bygget av en världsunik testanläggning, som är en del av LKAB, SSAB och Vattenfalls initiativ HYBRIT. I anläggningen ska fossila bränslen ersättas med biobränsle för att nå en fossilfri produktion av järnmalmspellets. HYBRIT-initiativet stöds av Energimyndigheten och har som mål att ta fram en fossilfri ståltillverkning 2035.

Världens första fossilfria ståltillverkning

2016 gick LKAB, SSAB och Vattenfall samman för att skapa HYBRIT – ett initiativ som strävar efter att revolutionera järn- och stålproduktionen. Målet är att ha världens första fossilfria ståltillverkning där koldioxidutsläppen nästan helt elimineras, 2035. Energimyndigheten valde 2018 att stötta projektet med mer än 500 miljoner kronor för utveckling av en industriell process genom försök i pilotskala och de tre ägarna LKAB, SSAB och Vattenfall bidrar med en tredjedel var av resterande del.

En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och därför arbetar LKAB intensivt med hur nästa generations pelletsverk ska utformas. Som en del av HYBRIT-initiativet ska en anläggning baserad på biobränsle byggas vid LKAB:s verksamhet i Malmberget, projektet kostar ungefär 80 miljoner kronor.

LKAB tar nytt steg

Pilotfasen syftar till att konvertera ett av LKAB:s pelletsverk från fossilt till 100 procent förnybart bränsle.

– Inom ramen för HYBRIT undersöker LKAB hur vi kan byta värmningsteknik i pelletsprocessen, vilket är hjärtat i våra förädlingsverk. På sikt ska det här göra LKAB:s järnmalmspellets helt koldioxidfria, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Järn- och stålindustrin är en av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige. En växande befolkning tillsammans med en växande urbanisering gör att efterfrågan på stål förväntas öka ytterligare fram till 2050. Om initiativet blir framgångsrikt innebär det att HYBRIT kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent.

– Tillsammans med våra ägare vill vi kunna lösa grundproblemet kring utsläpp inom järn- och stålindustrin. Initiativet är avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet och nationellt, och är vårt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna, säger Mårten Görnerup, vd för Hybrit Development AB.

– Vattenfall ser fram emot att ytterligare utveckla samarbetet. Vårt partnerskap med SSAB och LKAB spelar en mycket viktig roll i elektrifieringen av industrin och utvecklingen av fossilfri vätgas för att ge möjlighet till ett fossilfritt liv inom en generation, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

Målet är att i första hand få bort de fossila koldioxidutsläppen och därmed stoppa nettoökningen av koldioxid i atmosfären.

– Vi är på väg att ta ett revolutionerande tekniksprång och visa världen att det går att tillverka stål utan att släppa ut koldioxid. Arbetet med att utveckla en helt fossilfri ståltillverkning går enligt plan och jag känner stor tillförsikt att vi kommer att lyckas. Samtidigt fortsätter SSAB att minska vårt klimatavtryck på andra sätt, till exempel genom att konvertera produktionen i Oxelösund till ljusbågsugn för råstålsproduktionen. Båda masugnarna avvecklas redan runt 2025 vilket kommer sänka SSABs koldioxidutsläpp i Sverige med cirka 25 procent, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

envelope-o print twitter facebook linkedin