Skiss över det nya området Södra Hemlingby, Gävle kommun. Illustration: Gävel kommun.

FPX bidrar till testbädd för multifunktionshus

Innovationshubben Future Position X är en av aktörerna bakom det nya multifunktionshuset i Gävle.

Foto: Skiss över det nya området Södra Hemlingby, Gävle kommun. Illustration: Gävel kommun.
iHubs Sweden Geografisk information FPX bidrar till testbädd för multifunktionshus

Innovationshubben Future Position X är en av aktörerna bakom det nya multifunktionshuset i Gävle.

Om några år kommer förskolebarn, elever, äldre på omsorgsboendet och andra att kunna umgås och äta lunch tillsammans i Gävle. I nya stadsdelen Södra Hemlingby bygger Gävle kommun ett multifunktionshus för ökad gemenskap, lägre resursförbrukning och minskade kostnader.

Innovationsnoden Future Position X är en av aktörerna och i sin roll som innovationshub fungerar FPX som facilitator och koordinator i delprojektet kring testbädden för multifunktionshuset.

Henrik Mazzanti är processledare på FPX. Han förklarar att FPX bland annat kommer att arbeta med fördjupad omvärldsbevakning och analys i syfte att dra lärdomar om metoder och arbetssätt för de olika aktörerna, liksom att säkerställa att man tar fram relevanta testbäddar.

– Det finns en stor potential i att öppna upp multifunktionshuset som en testbädd eftersom konceptet har sin grund i flera av samhällets utmaningar.

Själva utformningen av testbäddarna ligger också hos FPX.

– Fysiska testbäddar kan vara allt ifrån hur man bygger fastigheten för att möta framtidens samhällsutmaningar till vilka möbler som är lämpliga på en plats där både barn, ungdomar och äldre kommer att använda dem i olika sammanhang. Det kan också handla om virtuella testbäddar där vi kan studera olika scenarion, som till exempel undersöka hur testbädden kan bidra till ökad jämställdhet.

Läs med på Future Position X webb.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll