Matilda Ernkrans

FPX: Så säger innovationsaktörer om forskningspropositionen

iHubs Sweden FPX: Så säger innovationsaktörer om forskningspropositionen

FPX, en av Sveriges Vinnväxtmiljöer, har publicerat ett antal intervjuer med representanter från innovationsystem i Sverige om regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades i december 2020.

Bilden ovan: Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

När Sveriges regering med minister Matilda Ernkrans i spetsen presenterade den nya forsknings- och innovationspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” i december 2020 betonades vikten av fyra svenska styrkeområden och områden av stor betydelse för framtida tillväxt: näringslivets klimatomställning, näringslivets digitala strukturomvandling, hälsa och life science samt kompetensförsörjning och livslångt lärande.

För att ta tempen på hur svenska innovationsaktörer ser på den nya propositionen har FPX, Future Position X, en av Vinnväxtmiljöerna i Sverige, under våren publicerat ett antal intervjuer på sin hemsida med kommentarer från olika representanter i innovationssystemet.

Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör på Vinnova, menar att det i forskningspropositionen finns bra satsningar som ger ökade förutsättningar. Vinnova får ungefär 600 miljoner i stärkt budget. Det ger, enligt Göran Marklund, bland annat utrymme för ökade satsningar på strategiska innovationsprogram.

– De strategiska innovationsprogrammen är riktigt bra, men de skulle kunna vara ännu mera transformativa framåt, och ännu större om man jämför med andra länder. Vi har argumenterat för att det borde finnas fortsatt finansiering för att kunna utveckla det nya konceptet för Strategiska innovationsprogram, dvs. nästa generation, SIP 2.0, säger Göran Marklund i intervjun på FPX hemsida.

Han kommenterar även behovet av att myndigheter och aktörer samverkar kring den digitala strukturomvandlingen.

– Den digitala strukturomvandlingen omfattar alla samhällssektorer. Många myndigheter och aktörer dras därför in i det uppdraget för att åstadkomma en kraftsamling i Sverige. Vi pratar redan nu om ett 10-tal myndigheter i något som på riktigt skulle kunna bli en systemisk ambition. Med tanke på de stora möjligheterna och de stora utmaningarna samt eftersom satsningarna i andra länder är mycket stora krävs stora satsningar från staten och näringslivet i samverkan om Sverige ska kunna hänga med i den digitala strukturomvandlingen, säger Göran Marklund.

Läs hela intervjun med Göran Marklund på FPX hemsida.

FPX har även hämtat in kommentarer från andra aktörer kring forskningspropositionen. Bland de intervjuade finns Olga Kordas, programchef för Viable Cities, Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle, Frida Lundmark, Sakkunnig policy på LIF (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige), Eva Nahari, Principle VC på DNX Ventures, samt Tobias Degsell, kreativitetsexpert. Läs hela intervjuerna på FPX hemsida.

envelope-o print twitter facebook linkedin