Framtidens bioraffinaderi en lyckad resa

Framtidens Bioraffinaderi blev en av fyra Vinnväxt-vinnare 2008. Här berättar Jennie Söderström mer om hur verksamheten vuxit fram.

iHubs Sweden Bioekonomi Framtidens bioraffinaderi en lyckad resa

I ett ungt företag som Processum är fjorton år en lång anställningstid och när Jennie Söderström lämnat för en anställning på Örnsköldsviks kommun kändes det logiskt att höra henne berätta om hur Processum utvecklats med sin verksamhet inom bioekonomi.

– Jag anställdes 2004 som lite av ett allt-i-allo. 2006 blev jag projektledare för ett traineeprogram som löpte över 18 månader och involverade fem företag i området. Det blev mycket lyckat och de fyra traineerna fick anställning efter programmets slut, berättar Jennie Söderström.

Vinnväxt-vinnare

– Åren 2006 till 2008 var mycket intensiva eftersom Processum, tillsammans med skogsbaserad industri i regionen och universitet, deltog i Vinnovas Vinnväxt-utlysning. Med vårt koncept blev Framtidens Bioraffinaderi en av fyra Vinnväxt-vinnare 2008. I och med det fick vi en stabil plattform att stå på och kunde utveckla verksamheten tillsammans med medlemsföretagen och övriga intressenter i klustret.

– Vi har många att tacka för att Processum tog sig igenom de första årens ”frostnätter” och kunde hitta och etablera vår egen profil, fortsätter Jennie. Carl Kempe och Kempestiftelserna har betytt mycket. En annan var rektorn för Umeå universitet Göran Sandberg som sökte industrikoppling och därför har vi sedan flera år professorerna Leif Jönsson och Jyri-Pekka Mikkola på deltid här. Och så givetvis Vinnovas stöd till Framtidens Bioraffinaderi som lade en stark ekonomisk grund vilken gjort det möjligt för oss att bli det vi är idag.

Medlemmarnas behov

– Processum har under hela resan drivits av medlemmarnas behov. Vi har aldrig byggt piloter eller rekryterat personal som inte har haft medlemsnyttan i åtanke. I och med att vi införde medlemsavgifter, olika beroende på hur stora företagen är, ökade också engagemanget från medlemmarna.

– Vi har synats av olika klusterforskare, inte minst av de internationella utvärderare som vid tre tillfällen granskat verksamheten inom Framtidens Bioraffinaderi. Omdömena har alltid varit positiva, även om en del tyckt att verksamheten varit väldigt bred. Men det har också varit en del av vår framgång och själ.

Lyckade vd-värvningar

– En annan del av framgången har varit lyckade vd-rekryteringar. Peter Blomqvist är en utpräglad entreprenör som kom först och byggde upp verksamheten genom att utveckla ett starkt triple helix-samarbete lokalt. Clas Engström lyfte upp Processum till nationell nivå och under hans period blev vi 2013 ett delägt dotterbolag i SP. Under Magnus Hallberg har vi blivit större snabbare än vi kunde ana, nu som ett delägt dotterbolag i RISE.

– Jag är tacksam över att ha varit en del i Processums intensiva och utvecklande resa i fjorton år. Det har varit stimulerande att få förtroende och ta ansvar i många olika projekt. Den största rikedomen har varit alla möten med så många olika människor.

– De är få förunnat att få vara med på en sådan här resa och nu är jag förväntansfull inför kommande utmaningar i mitt nya jobb. Jag ska arbeta med kompetensfrågor på Örnsköldsviks kommuns Tillväxtenhet, vilket är frågor jag brinner för. Så jag kommer även framöver att ha kontakt med Processum och det regionala näringslivet, slutar Jennie Söderström.

Bilden överst: Jennie Söderström och Clas Engström från SP Processum tog emot miljöpriset 2016 som delades ut av Landstingets miljöchef Olle Bertilsson, i mitten.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll