Fiskar kan få mat från skogen

Framtidens fiskar växer av träd. Det är den innovativa idé som kan bidra till att fiskodlingar blir mer klimatsmarta.

iHubs Sweden Bioekonomi Fiskar kan få mat från skogen

Bilden ovan: Björn Alriksson, forskare vid RISE Processum, berättar i filmen Framtidens fiskar växer av träd, om hur skogsråvara kan bli fiskmat. Foto: Red Carpet Media.

– Konceptet bygger på att gå från skog till mat. Eftersom fiskarna inte kan äta träd direkt så gör vi ett foder av trädet till fiskarna, och sedan kan vi förstås äta fisken, säger Björn Alriksson, forskare vid RISE Processum, i en nylanserad film om ett innovativt sätt att ta fram mat till fiskodlingar.

Filmen Framtidens fiskar växer av träd går nu att se i serien Framtidslandet på Aftonbladet, vilket ger projektet en mycket stor spridning. Bakom produktionen står produktionsbolaget Red Carpet Media tillsammans med ett flertal offentliga aktörer. Dessa är N6-initiativet som består av de sex kommunerna Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Vinnova samt det regionala Vinnväxt-initiativet Framtidens bioraffinaderi som drivs av RISE Processum.

I filmen får vi möta forskaren Björn Alriksson både ute i skogen och i labbet. Han berättar om forskningen som går ut på att hitta ersättningsprodukter till fiskmjöl och sojaprotein. Dagens fiskmat består i huvudsak av soja från odlingar som bidrar till avverkning av regnskogar och fiskmjöl som gör att haven fiskas ut. Att ta fram ett fiskfoder som bygger på skogsråvara är därför ett mycket intressant projekt.

Se filmen Framtidens fiskar växer av träd.

Det är RISE Processum i Örnsköldsvik och Vinnväxt-initiativet Framtidens bioraffinaderi som tagit fram metoden att från skogsråvara framställa protein som fiskar kan äta.

Intresset är också stort för försöken. Vinnova har beviljat en halv miljon kronor till projektet ”Forest fish, framtidens fisk växer på träd” och även gett ett anslag på 4,7 miljoner kronor till projektet SALMONAID som ska utveckla foder för odling av laxfiskar.

Starkare innovationssystem

Som värd för Vinnväxt-initiativet Framtidens Bioraffinaderi koordinerar RISE Processum en regional satsning där industri, akademi och offentlig sektor tillsammans arbetar för att stärka innovationssystemet. I en artikel i Svenska Dagbladet berättar Magnus Hallberg, vd RISE Processum, om verksamheten.

– Det har bland annat hjälpt oss att utveckla den starka forsknings– och innovationsmiljön i regionen. Eftersom klimathotet är vår tids största utmaning är det otroligt inspirerande att få jobba med att utveckla förnybara alternativ till dagens fossilbaserade produkter, säger han i SvD.

Läs mer: Så ska de skapa ett fossilfritt samhälle, en artikel i Svenska Dagbladet om RISE Processum som är värd för Vinnväxt-initiativet Framtidens bioraffinaderi.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll